Þú finnur kirkjuna einnig á   fr yt Tw fb

Þjóðkirkjan

biðjandi boðandi þjónandi

Embætti sóknarprests í Egilsstaðaprestakalli auglýst

Egilsstaðakirkja

Biskup Íslands auglýsir laust til umsóknar embætti sóknarprests í Egilsstaðaprestakalli, Austurlandsprófastsdæmi, frá 1. ágúst 2014.

Samkvæmt samþykkt kirkjuþings sem tók gildi 30. nóvember 2011 sameinast Eiðaprestakall, Egilsstaðaprestakall, Seyðisfjarðarprestakall og Valþjófsstaðarprestakall í eitt prestakall við starfslok sóknarpresta í þessum fjórum prestaköllum. Heiti prestakallsins verður Egilsstaðaprestakall.

 • Biskup Íslands skipar í embætti sóknarpresta til fimm ára.
 • Í Egilsstaðaprestakalli eru fjórtán sóknir, þær eru: Egilsstaðasókn, Vallanessókn, Þingmúlasókn, Bakkagerðissókn, Eiðasókn, Hjaltastaðarsókn, Kirkjubæjarsókn, Sleðbrjótssókn, Seyðisfjarðarsókn, Ássókn í Fellum, Eiríksstaðasókn, Hofteigssókn, Möðrudalssókn, og Valþjófsstaðarsókn. Íbúar í prestakallinu eru rúmlega fjögur þúsund.
 • Í Austurlandsprófastsdæmi eru sjö prestaköll með 28 sóknum.
 • Um þjónustuskyldur í sóknum prestakallsins fer eftir samþykktum kirkjuþings um innri málefni kirkjunnar.
 • Óskað er eftir því að umsækjendur geri skriflega grein fyrir persónulegum upplýsingum, menntun sinni, starfsferli, samskiptahæfileikum svo og öðru því sem þeir óska eftir að taka fram. Staðfest afrit af prófskírteini skal fylgja umsókn svo og vottorð um að umsækjandi hafi lokið starfsþjálfun.
 • Æskilegt er að umsækjandi búi yfir stjórnunarreynslu af kirkjulegum eða sambærilegum vettvangi.
 • Lögð er sérstök áhersla á að sá umsækjandi sem embættið hlýtur hafi fasta búsetu í prestakallinu.
 • Umsækjendum ber að fylla út eyðublað þar sem biskupi er heimilaður aðgangur að sakaskrá viðkomandi. Skal undirrituð heimild þar um fylgja umsókninni. Eyðublaðið er á vef kirkjunnar, https://innri.kirkjan.is/pdf/samthykki-fyrir-oflun-upplysinga-ur-sakaskra.pdf.
 • Valnefnd velur sóknarprest samkvæmt starfsreglum um val og veitingu prestsembætta nr. 1109/2011 og er stuðst við óháðan ráðgjafa í öllu umsóknarferlinu.
 • Heimilt er að óska eftir því að almennar prestskosningar fari fram samkvæmt 15. gr. starfsreglna nr. 1109/2011.
 • Um embættið gilda lög um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78/1997, lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996 og starfsreglur er kirkjuþing setur. Einkum er vísað til starfsreglna um presta nr. 1110/2011.
 • Um laun og önnur kjör fer samkvæmt ákvörðun kjararáðs.
 • Upplýsingar um embættið og helstu lög og reglur sem um starfið gilda eru veittar á Biskupsstofu svo og hjá sóknarpresti Egilsstaðaprestakalls.
 • Umsóknarfrestur rennur út 15. apríl 2014.
 • Umsóknir sendist Biskupi Íslands, Biskupsstofu, Laugavegi 31, 150 Reykjavík.

Vísað er til laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.

Deila fréttinni


Nýjar fréttir