Þú finnur kirkjuna einnig á   fr yt Tw fb

Þjóðkirkjan

biðjandi boðandi þjónandi

Embætti sóknarprests á Skagaströnd auglýst

Hólaneskirkja á Skagaströnd

Hólaneskirkja á Skagaströnd.

Biskup Íslands auglýsir laust til umsóknar embætti sóknarprests í Skagastrandarprestakalli, Húnavatns- og Skagafjarðarprófastsdæmi, frá 1. ágúst 2014.

 • Biskup Íslands skipar í embætti sóknarpresta til fimm ára.
 • Í Skagastrandarprestakalli eru sex sóknir. Þær eru Bergsstaðasókn, Bólstaðarhlíðarsókn, Hofssókn, Holtastaðasókn, Höfðasókn og Höskuldsstaðasókn. Í hverri sókn er sóknarkirkja. Íbúar í prestakallinu eru rúmlega sjö hundruð.
 • Skagastrandarprestakall á samstarfssvæði með Þingeyraklaustursprestakalli.
 • Húnavatns- og Skagafjarðarprófastsdæmi tilheyrir, auk framangreindra prestakalla, Breiðabólsstaðar-, Melstaðar-, Þingeyraklausturs-, Glaumbæjar-, Hofsós-, Hóla-, Miklabæjar- og Sauðárkróksprestakall.
 • Um þjónustuskyldur í Skagastrandarprestakalli fer eftir samþykktum kirkjuþings um innri málefni kirkjunnar.
 • Umsækjendur geri skriflega grein fyrir persónulegum upplýsingum, menntun sinni, starfsferli, samskiptahæfileikum og öðru því sem þeir óska eftir að taka fram. Staðfest afrit af prófskírteini skal fylgja umsókn svo og upplýsingar um starfsþjálfun.
 • Umsækjendum ber að fylla út eyðublað þar sem biskupi er heimilaður aðgangur að sakaskrá viðkomandi umsækjenda. Skal undirrituð heimild þar um fylgja umsókninni. Eyðublaðið er á vef kirkjunnar, https://innri.kirkjan.is/pdf/samthykki-fyrir-oflun-upplysinga-ur-sakaskra.pdf
 • Valnefnd velur sóknarprest samkvæmt starfsreglum um val og veitingu prestsembætta nr. 1109/2011 og er stuðst við ráðgjafa í öllu umsóknarferlinu.
 • Prestssetrið og skrifstofa sóknarprests er á Skagaströnd. Sóknarpresti er skylt að sitja prestssetrið og hafa umsjón með því. Fyrir liggur haldsbréf ásamt framkvæmdaáætlun hjá fasteignasviði Biskupsstofu. Sá umsækjandi er hlýtur embættið undirritar haldsbréfið áður en tekið er við prestssetrinu.
 • Heimilt er að óska eftir því að almennar prestskosningar fari fram samkvæmt 15. gr. starfsreglna nr. 1109/2011.
 • Um embættið gilda lög um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78/1997, lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996 og starfsreglur er kirkjuþing setur. Einkum er vísað til starfsreglna um presta nr. 1110/2011.
 • Um laun og önnur kjör fer samkvæmt ákvörðun kjararáðs.
 • Upplýsingar um embættið og helstu lög og reglur sem um starfið gilda eru veittar á Biskupsstofu.
 • Umsóknarfrestur rennur út 6. maí 2014.
 • Umsóknir sendist Biskupi Íslands, Biskupsstofu, Laugavegi 31, 150 Reykjavík.

Vísað er til laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.

 

Deila fréttinni


Nýjar fréttir