Þú finnur kirkjuna einnig á   fr yt Tw fb

Þjóðkirkjan

biðjandi boðandi þjónandi

Embætti sóknarprests í Laugarneskirkju auglýst

Laugarneskirkja

Biskup Íslands auglýsir laust til umsóknar embætti sóknarprests í Laugarnesprestakalli, Reykjavíkurprófastsdæmi vestra, frá 1. september 2014.

 • Biskup Íslands skipar í embætti sóknarpresta til fimm ára.
 • Í Laugarnesprestakalli er ein sókn, Laugarnessókn, með rúmlega fimm þúsund íbúa og eina kirkju, Laugarneskirkju.
 • Laugarnesprestakall er á samstarfssvæði með Ásprestakalli, Bústaðaprestakalli, Grensásprestakalli og Langholtsprestakalli.
 • Um þjónustuskyldur í sókninni fer eftir samþykktum kirkjuþings um innri málefni kirkjunnar.
 • Í Laugarnessókn er lögð rík áhersla á öflugt og framsækið barna- og unglingastarf. Þar er og gjöfult samstarf við skóla og stofnanir hverfisins og tekur safnaðarstarfið mið af þörfum samfélagsins á hverjum tíma.
 • Umsækjendur geri skriflega grein fyrir persónulegum upplýsingum, menntun sinni, starfsferli, samskiptahæfileikum og öðru því sem þeir óska eftir að taka fram. Staðfest afrit af prófskírteini skal fylgja umsókn svo og upplýsingar um starfsþjálfun.
 • Umsækjendum ber að fylla út eyðublað þar sem biskupi er heimilaður aðgangur að sakaskrá viðkomandi umsækjenda. Skal undirrituð heimild þar um fylgja umsókninni. Eyðublaðið er á vef kirkjunnar, https://innri.kirkjan.is/pdf/samthykki-fyrir-oflun-upplysinga-ur-sakaskra.pdf
 • Valnefnd velur prest samkvæmt starfsreglum um val og veitingu prestsembætta nr. 1109/2011 og er stuðst við ráðgjafa í öllu umsóknarferlinu.
 • Við val á sóknarpresti verður hæfni í mannlegum samskiptum lögð til grundvallar, auk skilnings og viðurkenningar á fjölbreytileika samfélagsins. Reynsla af barna- og unglingastarfi og starfi með öldruðum er æskileg.
 • Heimilt er að óska eftir því að almennar prestskosningar fari fram samkvæmt 15. gr. starfsreglna nr. 1109/2011.
 • Um embættið gilda lög um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78/1997, lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996, starfsreglur er kirkjuþing setur og samþykktir um innri málefni kirkjunnar. Einkum er vísað til starfsreglna um presta nr. 1110/2011.
 • Um laun og önnur kjör fer samkvæmt ákvörðun kjararáðs.
 • Upplýsingar um embættið og helstu lög og reglur sem um starfið gilda, eru veittar á Biskupsstofu.
 • Umsóknarfrestur rennur út 7. maí 2014.
 • Umsóknir sendist Biskupi Íslands, Biskupsstofu, Laugavegi 31, 150 Reykjavík.

Vísað er til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008.

Deila fréttinni


Nýjar fréttir