Þú finnur kirkjuna einnig á   fr yt Tw fb

Þjóðkirkjan

biðjandi boðandi þjónandi

Embætti prests í Dalvíkurprestakalli auglýst

Möðruvallakirkja

Möðruvallakirkja

Biskup Íslands auglýsir laust til umsóknar embætti prests í Dalvíkurprestakalli, Eyjafjarðar- og Þingeyjarprófastsdæmi, frá 1. júlí 2014. Samkvæmt samþykkt kirkjuþings sem tók gildi 8. mars 2014 sameinast Hríseyjar-, Möðruvalla- og Dalvíkurprestakall frá 1. júlí 2014. Heiti prestakallsins verður Dalvíkurprestakall.

 • Biskup Íslands skipar í embætti presta til fimm ára.
 • Í Dalvíkurprestakalli eru átta sóknir, þær eru: Miðgarðasókn, Tjarnarsókn, Upsasókn, Urðasókn, Vallasókn, Hríseyjarsókn, Stærra-Árskógssókn og Möðruvallaklausturssókn og myndar prestakallið eitt samstarfssvæði. Íbúar prestakallsins eru tæplega þrjú þúsund.
 • Í Eyjafjarðar- og Þingeyjarprófastsdæmi eru tólf prestaköll með 38 sóknum.
 • Um þjónustuskyldur í sóknunum fer eftir samþykktum kirkjuþings um innri málefni kirkjunnar.
 • Umsækjendur geri skriflega grein fyrir persónulegum upplýsingum, menntun sinni, starfsferli, samskiptahæfileikum og öðru því sem þeir óska eftir að taka fram. Staðfest afrit af prófskírteini skal fylgja umsókn svo og upplýsingar um starfsþjálfun.
 • Umsækjendum ber að fylla út eyðublað þar sem biskupi er heimilaður aðgangur að sakaskrá viðkomandi umsækjanda. Skal undirrituð heimild þar um fylgja umsókninni. Eyðublaðið er á vef kirkjunnar.
 • Valnefnd velur prest samkvæmt starfsreglum um val og veitingu prestsembætta nr. 1109/2011 og er stuðst við ráðgjafa í öllu umsóknarferlinu.
 • Við val á presti verður hæfni í mannlegum samskiptum lögð til grundvallar svo og reynsla af barna- og unglingastarfi.
 • Prestssetrið og skrifstofa prests er á Möðruvöllum. Presti er skylt að sitja prestssetrið og hafa umsjón með því. Fyrir liggur haldsbréf ásamt framkvæmdaáætlun hjá fasteignasviði Biskupsstofu. Sá umsækjandi er embættið hlýtur undirritar haldsbréfið áður en tekið er við prestssetrinu. Um prestssetrið gilda starfsreglur um prestssetur og aðrar fasteignir þjóðkirkjunnar nr. 950/2009.
 • Heimilt er að óska eftir því að almennar prestskosningar fari fram samkvæmt 15. gr. starfsreglna nr. 1109/2011.
 • Um embættið gilda lög um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78/1997, lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996 og starfsreglur er kirkjuþing setur. Einkum er vísað til starfsreglna um presta nr. 1110/2011.
 • Um laun og önnur kjör fer samkvæmt ákvörðun kjararáðs.
 • Upplýsingar um embættið og helstu lög og reglur sem um starfið gilda eru veittar á Biskupsstofu, hjá sóknarpresti Dalvíkurprestakalls og prófasti Eyjafjarðar- og Þingeyjarprófastsdæmis.
 • Umsóknarfrestur rennur út 3. júní 2014.
 • Umsóknir sendist Biskupi Íslands, Biskupsstofu, Laugavegi 31, 150 Reykjavík.
 • Vísað er til laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.

Deila fréttinni


Nýjar fréttir