Skorað á innanríkisráðherra að leiðrétta sóknargjöld

Leikmannastefna Þjóðkirkjunnar sem haldin var 13. – 14. apríl í Keflavíkurkirkju skoraði á Ögmund Jónasson, innanríkisráðherra, að beita sér fyrir leiðréttingu sóknargjalda. Hér er ályktunin í heild sinni:

Háttvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson.

Leikmannastefna Þjóðkirkjunnar sem haldin var í Keflavíkurkirkju dagana 13. og 14. apríl 2012 vill árétta að ríkið hefur með einhliða ákvörðunum á síðustu árum tekið sífellt stærri hluta innheimts sóknargjalds til sín. Það hefur verið réttlætt af ríkisvaldinu annars vegar með miklum niðurskurði ríkistekna vegna bankahrunsins og hins vegar með því að hér sé um að ræða framlag sem ríkið hafi fullt sjálfdæmi um sem er fjarri sanni.

Leikmannastefnan lýsir þungum áhyggjum af þessari þróun, enda er um að ræða félagsgjöld sóknanna sem er grundvöllur kirkjustarfsins í heimabyggð. Er nú svo komið að ekki er unnt að halda úti grunnstarfi í mörgum sóknum Íslands, þar sem laun og annar rekstrarkostnaður auk fjármagnskostnaðar hefur hækkað verulega á þessu tímabili.

Leikmannastefnan vekur athygli ráðherra á því að sóknargjöld hafa lækkað um 20% frá árinu 2008 að teknu tilliti til úrsagna úr þjóðkirkjunni. Á sama tíma hafa greiðslur til stofnana innanríkisráðuneytisins hækkað vegna verðlagsbóta um 5%. Er hér því um að ræða brot á jafnræði sem er mikið óréttlæti í garð trúfélaga.

Leikmannastefnan skorar því á innanríkisráðherra að beita sér fyrir því að sóknargjöldin verði leiðrétt til samræmis við þróun fjárveitinga til stofnana innanríkisráðuneytisins þannig að sóknargjöldin verði kr. 919 á mánuði fyrir hvern gjaldanda á árinu 2012 og renni óskert til sókna þjóðkirkjunnar eins og vera ber.