Ályktanir

Ályktun um friðun Skálholtskirkju og nánasta umhverfis hennar

Leikmannastefna þjóðkirkjunnar 2013, haldin 9. mars 2013 í Grensáskirkju, fagnar þeirri ákvörðun mennta- og menningarmálaráðherra frá 27. desember 2012 um að friða Skálholtskirkju, Skálholtsskóla og nánasta umhverfi kirkjunnar. Friðunin nær til ytra og innra byrðis kirkjunnar og ytra byrðis skólans. Ráðherra hefur þannig fallist á sjónarmið húsafriðunarnefndar, sem óskaði eftir friðuninni.

Leikmannastefna fagnar því að staðarmynd þessa helgistaðar íslensku kirkjunnar hefur nú verið friðuð á hálfrar aldar afmælisári hennar.

Leikmannastefna vekur athygli á því að friðunin nær ekki til nýlegrar yfirbyggingar yfir friðlýstar fornleifar Þorláksbúðar sem eru nánast við kirkjuvegginn. Sú nýbygging er ekki friðuð, heldur aðeins fornleifarnar sem hún hefur verið reist yfir í hinum forna kirkjugarði.

Leikmannastefna hvetur til þess að yfirbyggingin yfir fornleifarnar við kirkjuvegginn verði flutt á annan stað á svæðinu, fjarri hinum friðuðu byggingum og staðarmyndinni í Skálholti. Hvatt er til þess að það verk verði unnið og því lokið fyrir 50 ára vígsluafmæli Skálholtskirkju hinn 21. júlí á komandi sumri. Skálholt hefur verið helgur staður kristinna manna á Íslandi í aldaraðir og ber öllum að umgangast staðinn með virðingu og væntumþykju.

* * *

Ályktun um sóknargjöld

Leikmannastefnan 2013 skorar á stjórnvöld að hlutast til þess að sóknargjöld verði leiðrétt.
 
Leikmannastefna Þjóðkirkjunnar sem haldin var í Grensáskirkju 9. mars 2013 vill árétta enn einu sinni að ríkið hefur með einhliða ákvörðunum á síðustu árum tekið sífellt stærri hluta innheimts sóknargjalds til sín. Það hefur verið réttlætt af ríkisvaldinu annars vegar með miklum niðurskurði ríkistekna vegna bankahrunsins og hins vegar með því að hér sé um að ræða framlag sem ríkið hafi fullt sjálfdæmi um sem er fjarri sanni.

Leikmannastefnan lýsir verulega þungum áhyggjum af þessari þróun, enda er um að ræða félagsgjöld sóknanna sem er grundvöllur kirkjustarfsins í heimabyggð. Er nú svo komið að ill mögulegt er að halda úti grunnstarfi í mjög mörgum sóknum Íslands, þar sem laun og annar nauðsynlegur rekstrarkostnaður auk fjármagnskostnaðar hefur hækkað verulega á þessu tímabili.

Leikmannastefnan vekur athygli á áliti sem nefnd á vegum innanríkisráðherra skilaði af sér á síðastliðnu ári þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að sóknargjöld hafa lækkað um 20% frá árinu 2008 að teknu tilliti til úrsagna úr þjóðkirkjunni. Á sama tíma hafi greiðslur til stofnana innanríkisráðuneytisins hækkað vegna verðlagsbóta um 5%.  Með sama hætti ættu sóknargjöld fyrir árið 2013 að vera kr. 958 á hvern gjaldanda en eru nú kr. 728. Er hér því um að ræða brot á jafnræði sem er mikið óréttlæti í garð trúfélaga.

Leikmannastefnan skorar því á stjórnvöld að hlutast til þess að sóknargjöldin verði leiðrétt til samræmis við þróun fjárveitinga til stofnana innanríkisráðuneytisins þannig að sóknargjöldin verði kr. 958 á mánuði fyrir hvern gjaldanda á árinu 2013 í stað kr. 728  og renni óskert til sókna þjóðkirkjunnar eins og vera ber og gerður verði samningur við Þjóðkirkjuna og önnur trúfélög um ákvörðun sóknargjalda.