Þú finnur kirkjuna einnig á   fr yt Tw fb

Þjóðkirkjan

biðjandi boðandi þjónandi

Sóknarkirkjur

Kirkjum raðað í stafróðsröð:

A

Akrakirkja
Akraneskirkja Veffang
Akureyjarkirkja
Akureyrarkirkja Veffang
Auðkúlukirkja

Á

Álftanesskirkja
Álftártungukirkja
Árbæjarkirkja
Árbæjarkirkja Veffang
Árneskirkja
Áskirkja Veffang
Ásólfsskálakirkja
Ásskirkja
Ástjarnarkirkja Veffang

B

Bakkagerðiskirkja
Barðskirkja
Bergsstaðakirkja
Berufjarðarkirkja
Beruneskirkja
Bessastaðakirkja Veffang
Bíldudalskirkja
Bjarnaneskirkja Veffang
Bjarnarhafnarkirkja
Blönduóskirkja
Borgarkirkja
Borgarnesskirkja
Bólstaðarhlíðarkirkja
Brautarholtskirkja
Breiðabólsstaðarkirkja (Breiðabólsstaðarprk.)
Breiðabólsstaðarkirkja (Stykkishólmsprk.)
Breiðabólstaðarkirkja
Breiðavíkurkirkja
Breiðholtskirkja Veffang
Brjánslækjarkirkja
Brunnhólskirkja Veffang
Bræðratungukirkja Veffang
Búðakirkja
Bústaðakirkja Veffang
Bæjarkirkja

D

Dagverðarneskirkja
Dalvíkurkirkja
Digraneskirkja Veffang
Djúpavogskirkja
Dómkirkjan í Reykjavík Veffang
Drangsnesskapella

E

Egilsstaðakirkja
Eiðakirkja
Einarsstaðakirkja
Eiríksstaðakirkja
Eskifjarðarkirkja Veffang
Eyrarbakkakirkja Veffang
Eyvindarhólakirkja

F

Fáskrúðsfjarðarkirkja
Fella- og Hólakirkja Veffang
Fellskirkja
Fitjakirkja
Flateyjarkirkja
Flateyrarkirkja Veffang
Flugumýrarkirkja

G

Garðskirkja
Garpsdalskirkja
Gaulverjabæjarkirkja
Gilsbakkakirkja
Glaumbæjarkirkja
Glerárkirkja Veffang
Goðdalakirkja
Grafarkirkja
Grafarvogskirkja Veffang
Grenjaðarstaðarkirkja
Grensáskirkja Veffang
Grindavíkurkirkja Veffang
Grundarfjarðarkirkja
Grundarkirkja
Guðríðarkirkja Veffang

H

Hafnarfjarðarkirkja Veffang
Hafnarkirkja Veffang
Hagakirkja (Fellsmúlaprk.)
Hagakirkja (Patreksfjarðarprk.)
Hallgrímskirkja (Saurbæjarprk.)
Hallgrímskirkja (Hallgrímsprk.) Veffang
Haukadalskirkja Veffang
Hábæjarkirkja Veffang
Hálskirkja
Háteigskirkja Veffang
Helgafellskirkja
Hellnakirkja
Heydalakirkja
Hjallakirkja Veffang
Hjaltastaðarkirkja
Hjarðarholtskirkja Veffang
Hlíðarendakirkja
Hofskirkja (Hofsprk.) Veffang
Hofskirkja (Djúpavogsprk.)
Hofskirkja (Hofsós- og Hólaprk.)
Hofskirkja (Bjarnanesprk.) Veffang
Hofskirkja (Skagastrandarprk.)
Hofsóskirkja
Hofsstaðakirkja
Hofteigskirkja Veffang
Holtastaðakirkja
Holtskirkja Veffang
Hóladómkirkja Veffang
Hólakirkja
Hólaneskirkja Veffang
Hólmavíkurkirkja
Hólskirkja
Hrafnseyrarkirkja
Hraungerðiskirkja
Hrepphólakirkja
Hríseyjarkirkja
Hrunakirkja
Húsavíkurkirkja Veffang
Hvalsneskirkja
Hvammskirkja (Stafholtsprk.) Veffang
Hvammskirkja (Sauðárkróksprk.)
Hvammskirkja (Dalaprk.) Veffang
Hvammstangakirkja
Hvanneyrarkirkja
Hveragerðiskirkja Veffang
Höskuldsstaðakirkja

I

Ingjaldshólskirkja Veffang
Innra-Hólmskirkja

Í

Ísafjarðarkirkja Veffang

K

Kaldrananeskirkja
Kaupangskirkja
Kálfafellsstaðarkirkja Veffang
Kálfatjarnarkirkja
Kálfholtskirkja
Keflavíkurkirkja Veffang
Keldnakirkja Veffang
Ketukirkja
Kirkjubólskirkja Veffang
Kirkjubæjarkirkja
Kirkjuvogskirkja
Kolbeinsstaðakirkja
Kollafjarðarneskirkja
Kotstrandarkirkja Veffang
Kópavogskirkja Veffang
Krosskirkja
Kvennabrekkukirkja Veffang

L

Landakirkja Veffang
Langholtskirkja (Kirkjubæjarklaustursprk.)
Langholtskirkja (Langholtsprk.) Veffang
Laufáskirkja
Laugardælakirkja
Laugarneskirkja Veffang
Lágafellskirkja Veffang
Leirárkirkja
Lindakirkja Veffang
Lundarbrekkukirkja
Lundarkirkja

M

Marteinstungukirkja
Melgraseyrarkirkja
Melstaðarkirkja
Miðdalskirkja Veffang
Miðgarðakirkja
Miklabæjarkirkja
Mjóafjarðarkirkja
Mosfellskirkja Veffang
Munkaþverárkirkja
Mýrakirkja
Mælifellskirkja
Möðrudalskirkja
Möðruvallakirkja
Möðruvallaklausturskirkja

N

Narfeyrarkirkja
Nauteyrarkirkja
Neskirkja (Grenjaðarstaðarprk.)
Neskirkja (Nesprk.) Veffang
Njarðvíkurkirkja
Norðfjarðarkirkja
Norðtungukirkja Veffang
Núpskirkja

O

Oddakirkja Veffang

Ó

Ólafsfjarðarkirkja Veffang
Ólafsvallakirkja
Ólafsvíkurkirkja Veffang
Óspakseyrarkirkja

P

Patreksfjarðarkirkja
Prestbakkakirkja (Kirkjubæjarklaustursprk.)
Prestbakkakirkja (Melstaðarprk.)

R

Raufarhafnarkirkja
Reyðarfjarðarkirkja Veffang
Reykholtskirkja Veffang
Reykhólakirkja Veffang
Reykjahlíðarkirkja
Reykjakirkja
Reyniskirkja
Reynistaðarkirkja
Reynivallakirkja
Rípurkirkja

S

Sauðárkrókskirkja Veffang
Sauðlauksdalskirkja
Saurbæjarkirkja (Laugalandsprk.)
Saurbæjarkirkja (Patreksfjarðarprk.)
Selfosskirkja Veffang
Seljakirkja Veffang
Seltjarnarneskirkja Veffang
Seyðisfjarðarkirkja
Siglufjarðarkirkja
Silfrastaðakirkja
Síðumúlakirkja
Skarðskirkja (Reykhólaprk.) Veffang
Skarðskirkja (Fellsmúlaprk.)
Skálholtskirkja Veffang
Skeggjastaðakirkja
Skeiðflatarkirkja
Skinnastaðarkirkja
Skútustaðakirkja
Sleðbrjótskirkja
Snartarstaðakirkja
Snóksdalskirkja
Sóknarkirkjan er Fáskrúðarbakkakirkja. Aðrar í sókninni eru Rauðamelskirkja og Miklaholtskirkja.
Staðarbakkakirkja
Staðarfellskirkja Veffang
Staðarhólskirkja
Staðarhraunskirkja
Staðarkirkja
Staðastaðarkirkja
Stafholtskirkja Veffang
Stokkseyrarkirkja
Stóra-Dalskirkja
Stóra-Laugardalskirkja
Stóra-Núpskirkja Veffang
Stóra-Vatnshornskirkja Veffang
Stórólfshvolskirkja
Strandarkirkja
Stykkishólmskirkja
Stærra-Árskógskirkja
Stöðvarfjarðarkirkja
Suðureyrarkirkja Veffang
Súðavíkurkirkja
Svalbarðskirkja (Laufásprk.)
Svalbarðskirkja (Langanesprk.)
Svínavatnskirkja
Sæbólskirkja

T

Tjarnarkirkja
Torfastaðakirkja Veffang

U

Unaðsdalskirkja
Undirfellskirkja

Ú

Úlfljótsvatnskirkja Veffang
Útskálakirkja

V

Vallanesskirkja
Valþjófsstaðarkirkja
Vatnsfjarðarkirkja
Viðvíkurkirkja
Villingaholtskirkja
Vídalínskirkja Veffang
Víðidalstungukirkja
Víðihólskirkja
Víðimýrarkirkja
Víðistaðakirkja Veffang
Víkurkirkja
Vopnafjarðarkirkja Veffang

Y

Ytri-Njarðvíkurkirkja Veffang

Þ

Þingeyraklausturskirkja Veffang
Þingeyrarkirkja
Þingmúlakirkja
Þingvallakirkja Veffang
Þorgeirskirkja við Ljósavatn.
Þorlákskirkja Veffang
Þóroddsstaðarkirkja
Þórshafnarkirkja
Þverárkirkja
Þykkvabæjarklausturskirkja

Ö

Ögurkirkja