Þú finnur kirkjuna einnig á   fr yt Tw fb

Þjóðkirkjan

biðjandi boðandi þjónandi

Sóknir eftir prófastsdæmi

Sóknum þjóðkirkjunnar raðað eftir prófastsdæmi:

Reykjavíkurprófastsdæmi vestra

Bústaðasókn · Grensássókn · Laugarnessókn · Ássókn · Seltjarnarnessókn · Langholtssókn · Nessókn · Dómkirkjusókn · Hallgrímssókn · Háteigssókn

Reykjavíkurprófastsdæmi eystra

Fella- og Hólasókn · Kársnessókn · Breiðholtssókn · Hjallasókn · Seljasókn · Lindasókn · Grafarvogssókn · Digranessókn · Árbæjarsókn · Grafarholtssókn

Kjalarnessprófastsdæmi

Bessastaðasókn · Hafnarfjarðarsókn · Víðistaðasókn · Garðasókn · Ytri-Njarðvíkursókn · Útskálasókn · Grindavíkursókn · Hvalnessókn · Ástjarnarsókn · Njarðvíkursókn · Lágafellssókn · Kirkjuvogssókn · Keflavíkursókn · Kálfatjarnarsókn · Brautarholtssókn · Reynivallasókn

Vesturlandsprófastsdæmi

Reykholtssókn · Fitjasókn · Gilsbakkasókn · Síðumúlasókn · Norðtungusókn · Lundarsókn · Hvanneyrarsókn · Leirársókn · Stafholtssókn · Innra-Hólmssókn · Borgarsókn · Saurbæjarsókn · Álftanessókn · Bæjarsókn · Álftártungusókn · Hvammssókn · Akrasókn · Borgarnessókn · Akranessókn · Hvammssókn · Breiðabólsstaðarsókn · Búðasókn · Staðarhraunssókn · Helgafellsókn · Stykkishólmssókn · Staðastaðarsókn · Ingjaldshólssókn · Hellnasókn · Stóra-Vatnshornssókn · Ólafsvíkursókn · Bjarnarhafnarsókn · Dagverðarnessókn · Kvennabrekkusókn · Fáskrúðarbakkasókn · Snóksdalssókn · Hjarðarholtssókn · Setbergssókn · Narfeyrarsókn · Kolbeinsstaðasókn · Staðarfellssókn

Vestfjarðaprófastsdæmi

Skarðssókn · Staðarhólssókn · Bíldudalssókn · Patreksfjarðarsókn · Kaldrananessókn · Nauteyrarsókn · Garpsdalssókn · Hrafnseyrarsókn · Hólssókn · Mýrasókn · Stóra-Laugardalssókn · Ísafjarðarsókn · Kirkjubólssókn · Unaðsdalssókn · Ögursókn · Kollafjarðarnessókn · Melgraseyrarsókn · Árnessókn · Staðarsókn · Óspakseyrarsókn · Núpssókn · Hólmavíkursókn · Gufudals- og Reykhólasókn · Sæbólssókn · Brjánslækjarsókn · Hagasókn · Þingeyrarsókn · Sauðlauksdalssókn · Vatnsfjarðarsókn · Saurbæjarsókn · Drangsnessókn · Breiðuvíkursókn · Flateyrarsókn · Flateyjarsókn · Holtssókn · Súðavíkursókn

Húnavatns- og Skagafjarðarprófastsdæmi

Blönduóssókn · Undirfellssókn · Víðidalstungusókn · Staðarsókn · Melstaðarsókn · Þingeyrasókn · Staðarbakkasókn · Auðkúlusókn · Bergsstaðasókn · Tjarnarsókn · Holtastaðasókn · Prestsbakkasókn · Breiðabólstaðarsókn · Hvammstangasókn · Hofssókn · Höfðasókn · Höskuldsstaðasókn · Svínavatnssókn · Bólstaðarhlíðarsókn · Flugumýrarsókn · Hofsóssókn · Hofsstaðasókn · Silfrastaðasókn · Fellssókn · Viðvíkursókn · Reynistaðarsókn · Miklabæjarsókn · Víðimýrarsókn · Hólasókn · Rípursókn · Hvammssókn · Sauðárkrókssókn · Hofssókn · Mælifellssókn · Goðdalasókn · Glaumbæjarsókn · Ketusókn · Reykjasókn · Barðssókn

Eyjafjarðar- og Þingeyjarprófastsdæmi

Akureyrarsókn · Saurbæjarsókn · Siglufjarðarsókn · Möðruvallaklausturssókn · Möðruvallasókn · Hólasókn · Stærri-Árskógssókn · Ólafsfjarðarsókn · Kaupangssókn · Dalvíkursókn · Lögmannshlíðarsókn · Hríseyjarsókn · Miðgarðasókn · Grundarsókn · Munkaþverársókn · Raufarhafnarsókn · Reykjahlíðarsókn · Svalbarðssókn · Svalbarðssókn · Garðssókn · Hálssókn · Einarsstaðasókn · Víðirhólssókn · Húsavíkursókn · Snartarstaðasókn · Nessókn · Ljósavatnssókn · Skútustaðasókn · Þverársókn · Laufáss- og Grenivíkursókn · Skinnastaðarsókn · Lundarbrekkusókn · Þórshafnarsókn · Þóroddsstaðarsókn · Grenjaðarstaðarsókn

Austurlandsprófastsdæmi

Vopnafjarðarsókn · Vallanessókn · Þingmúlasókn · Valþjófsstaðarsókn · Sleðbrjótssókn · Skeggjastaðasókn · Ássókn · Seyðisfjarðarsókn · Hofteigssókn · Hofssókn · Möðrudalssókn · Hjaltastaðasókn · Kirkjubæjarsókn · Eiríksstaðasókn · Bakkagerðissókn · Eiðasókn · Egilsstaðasókn · Kolfreyjustaðarsókn · Berufjarðarsókn · Stöðvarfjarðarsókn · Berunessókn · Eskifjarðarsókn · Hofssókn · Djúpavogssókn · Heydalasókn · Reyðarfjarðarsókn · Norðfjarðarsókn · Brekkusókn

Suðurprófastsdæmi

Grafarsókn · Skeiðflatarsókn · Langholtssókn · Víkursókn · Brunnhólssókn · Prestsbakkasókn · Bjarnanessókn · Hofssókn · Hafnarsókn · Þykkvabæjarklausturssókn · Kálfafellsstaðarsókn · Reynissókn · Ásólfsskálasókn · Eyvindarhólasókn · Stóra-Dalssókn · Stórólfshvolssókn · Akureyjarsókn · Árbæjarsókn · Ofanleitissókn · Oddasókn · Breiðabólsstaðarsókn · Þykkvabæjarsókn · Hagasókn · Krosssókn · Kálfholtssókn · Marteinstungusókn · Keldnasókn · Skarðssókn · Hlíðarendasókn · Laugardælasókn · Hraungerðissókn · Hrunasókn · Strandarsókn · Selfosssókn · Hveragerðissókn · Úlfljótsvatnssókn · Stokkseyrarsókn · Ólafsvallasókn · Stóra-Núpssókn · Miðdalssókn · Þorláks- og Hjallasókn · Þingvallasókn · Gaulverjabæjarsókn · Haukadalssókn · Villingaholtssókn · Eyrarbakkasókn · Torfastaðasókn · Skálholtssókn · Hrepphólasókn · Bræðratungusókn · Mosfellssókn · Kotstrandarsókn