Þú finnur kirkjuna einnig á   fr yt Tw fb

Þjóðkirkjan

biðjandi boðandi þjónandi

Sóknir eftir prófastsdæmi

Sóknum þjóðkirkjunnar raðað eftir prófastsdæmi:

Reykjavíkurprófastsdæmi vestra

Grensássókn · Ássókn · Dómkirkjusókn · Nessókn · Bústaðasókn · Hallgrímssókn · Háteigssókn · Seltjarnarnessókn · Langholtssókn · Laugarnessókn

Reykjavíkurprófastsdæmi eystra

Grafarholtssókn · Lindasókn · Digranessókn · Seljasókn · Fellasókn · Breiðholtssókn · Árbæjarsókn · Hólabrekkusókn · Kársnessókn · Grafarvogssókn · Hjallasókn

Kjalarnessprófastsdæmi

Hvalnessókn · Kirkjuvogssókn · Hafnarfjarðarsókn · Ytri-Njarðvíkursókn · Keflavíkursókn · Víðistaðasókn · Grindavíkursókn · Lágafellssókn · Útskálasókn · Garðasókn · Ástjarnarsókn · Kálfatjarnarsókn · Reynivallasókn · Bessastaðasókn · Njarðvíkursókn · Brautarholtssókn

Vesturlandsprófastsdæmi

Leirársókn · Stafholtssókn · Hvammssókn · Síðumúlasókn · Hvanneyrarsókn · Norðtungusókn · Álftártungusókn · Fitjasókn · Innra-Hólmssókn · Akranessókn · Akrasókn · Bæjarsókn · Gilsbakkasókn · Saurbæjarsókn · Borgarsókn · Álftanessókn · Borgarnessókn · Reykholtssókn · Lundarsókn · Staðarfellssókn · Narfeyrarsókn · Ingjaldshólssókn · Stóra-Vatnshornssókn · Helgafellsókn · Hellnasókn · Staðarhraunssókn · Hvammssókn · Hjarðarholtssókn · Staðastaðarsókn · Ólafsvíkursókn · Fáskrúðarbakkasókn · Setbergssókn · Stykkishólmssókn · Kvennabrekkusókn · Kolbeinsstaðasókn · Bjarnarhafnarsókn · Búðasókn · Breiðabólsstaðarsókn · Dagverðarnessókn · Snóksdalssókn

Vestfjarðaprófastsdæmi

Saurbæjarsókn · Hólmavíkursókn · Unaðsdalssókn · Staðarsókn · Nauteyrarsókn · Hólssókn · Reykhólasókn · Mýrasókn · Kirkjubólssókn · Óspakseyrarsókn · Patreksfjarðarsókn · Kaldrananessókn · Ísafjarðarsókn · Núpssókn · Kollafjarðarnessókn · Staðarhólssókn · Skarðssókn · Sauðlauksdalssókn · Holtssókn · Hrafnseyrarsókn · Hagasókn · Sæbólssókn · Bíldudalssókn · Gufudalssókn · Breiðuvíkursókn · Þingeyrarsókn · Garpsdalssókn · Vatnsfjarðarsókn · Brjánslækjarsókn · Flateyrarsókn · Ögursókn · Súðavíkursókn · Drangsnessókn · Árnessókn · Melgraseyrarsókn · Flateyjarsókn · Stóra-Laugardalssókn

Húnavatns- og Skagafjarðarprófastsdæmi

Blönduóssókn · Auðkúlusókn · Hofssókn · Þingeyrasókn · Staðarbakkasókn · Melstaðarsókn · Breiðabólstaðarsókn · Undirfellssókn · Víðidalstungusókn · Bólstaðarhlíðarsókn · Bergsstaðasókn · Hvammstangasókn · Tjarnarsókn · Höfðasókn · Höskuldsstaðasókn · Svínavatnssókn · Staðarsókn · Prestsbakkasókn · Holtastaðasókn · Viðvíkursókn · Víðimýrarsókn · Reykjasókn · Reynistaðarsókn · Sauðárkrókssókn · Mælifellssókn · Barðssókn · Miklabæjarsókn · Silfrastaðasókn · Hvammssókn · Goðdalasókn · Glaumbæjarsókn · Ketusókn · Hofsóssókn · Flugumýrarsókn · Hofssókn · Hofsstaðasókn · Rípursókn · Fellssókn · Hólasókn

Eyjafjarðar- og Þingeyjarprófastsdæmi

Stærri-Árskógssókn · Tjarnarsókn · Akureyrarsókn · Vallasókn · Ólafsfjarðarsókn · Hólasókn · Hríseyjarsókn · Kaupangssókn · Möðruvallasókn · Siglufjarðarsókn · Lögmannshlíðarsókn · Upsasókn · Miðgarðasókn · Urðasókn · Munkaþverársókn · Saurbæjarsókn · Grundarsókn · Möðruvallaklausturssókn · Víðirhólssókn · Skinnastaðarsókn · Þórshafnarsókn · Svalbarðssókn · Skútustaðasókn · Snartarstaðasókn · Þverársókn · Svalbarðssókn · Þóroddsstaðarsókn · Reykjahlíðarsókn · Grenjaðarstaðarsókn · Lundarbrekkusókn · Ljósavatnssókn · Nessókn · Garðssókn · Einarsstaðasókn · Húsavíkursókn · Laufáss- og Grenivíkursókn · Raufarhafnarsókn · Hálssókn

Austurlandsprófastsdæmi

Skeggjastaðasókn · Eiríksstaðasókn · Sleðbrjótssókn · Valþjófsstaðarsókn · Kirkjubæjarsókn · Hjaltastaðasókn · Hofssókn · Hofteigssókn · Eiðasókn · Egilsstaðasókn · Ássókn · Bakkagerðissókn · Vallanessókn · Möðrudalssókn · Þingmúlasókn · Vopnafjarðarsókn · Seyðisfjarðarsókn · Brekkusókn · Djúpavogssókn · Hofssókn · Berufjarðarsókn · Stöðvarfjarðarsókn · Reyðarfjarðarsókn · Heydalasókn · Eskifjarðarsókn · Berunessókn · Kolfreyjustaðarsókn · Norðfjarðarsókn

Suðurprófastsdæmi

Þykkvabæjarklausturssókn · Skeiðflatarsókn · Ásólfsskálasókn · Langholtssókn · Víkursókn · Bjarnanessókn · Prestsbakkasókn · Reynissókn · Eyvindarhólasókn · Kálfafellsstaðarsókn · Grafarsókn · Hafnarsókn · Hofssókn · Stóra-Dalssókn · Brunnhólssókn · Skarðssókn · Hlíðarendasókn · Marteinstungusókn · Breiðabólsstaðarsókn · Ofanleitissókn · Þykkvabæjarsókn · Oddasókn · Stórólfshvolssókn · Árbæjarsókn · Kálfholtssókn · Akureyjarsókn · Keldnasókn · Krosssókn · Hagasókn · Gaulverjabæjarsókn · Strandarsókn · Stokkseyrarsókn · Torfastaðasókn · Úlfljótsvatnssókn · Hrepphólasókn · Ólafsvallasókn · Stóra-Núpssókn · Hraungerðissókn · Villingaholtssókn · Hrunasókn · Hveragerðissókn · Kotstrandarsókn · Eyrarbakkasókn · Laugardælasókn · Miðdalssókn · Haukadalssókn · Selfosssókn · Mosfellssókn · Þingvallasókn · Þorláks- og Hjallasókn · Bræðratungusókn · Skálholtssókn