Þú finnur kirkjuna einnig á   fr yt Tw fb

Þjóðkirkjan

biðjandi boðandi þjónandi

Sóknir eftir prófastsdæmi

Sóknum þjóðkirkjunnar raðað eftir prófastsdæmi:

Reykjavíkurprófastsdæmi vestra

Laugarnessókn · Grensássókn · Ássókn · Dómkirkjusókn · Háteigssókn · Langholtssókn · Nessókn · Bústaðasókn · Hallgrímssókn · Seltjarnarnessókn

Reykjavíkurprófastsdæmi eystra

Breiðholtssókn · Kársnessókn · Digranessókn · Hjallasókn · Lindasókn · Grafarvogssókn · Seljasókn · Fella- og Hólasókn · Árbæjarsókn · Grafarholtssókn

Kjalarnessprófastsdæmi

Útskálasókn · Hafnarfjarðarsókn · Kirkjuvogssókn · Njarðvíkursókn · Hvalnessókn · Ytri-Njarðvíkursókn · Keflavíkursókn · Víðistaðasókn · Garðasókn · Reynivallasókn · Bessastaðasókn · Lágafellssókn · Kálfatjarnarsókn · Ástjarnarsókn · Grindavíkursókn · Brautarholtssókn

Vesturlandsprófastsdæmi

Lundarsókn · Gilsbakkasókn · Stafholtssókn · Fitjasókn · Leirársókn · Bæjarsókn · Akrasókn · Saurbæjarsókn · Akranessókn · Síðumúlasókn · Hvanneyrarsókn · Álftártungusókn · Álftanessókn · Hvammssókn · Innra-Hólmssókn · Reykholtssókn · Borgarnessókn · Norðtungusókn · Borgarsókn · Hjarðarholtssókn · Kolbeinsstaðasókn · Stóra-Vatnshornssókn · Stykkishólmssókn · Helgafellsókn · Hellnasókn · Hvammssókn · Ingjaldshólssókn · Staðastaðarsókn · Búðasókn · Dagverðarnessókn · Breiðabólsstaðarsókn · Staðarfellssókn · Narfeyrarsókn · Setbergssókn · Staðarhraunssókn · Ólafsvíkursókn · Fáskrúðarbakkasókn · Kvennabrekkusókn · Bjarnarhafnarsókn · Snóksdalssókn

Vestfjarðaprófastsdæmi

Skarðssókn · Ísafjarðarsókn · Sauðlauksdalssókn · Súðavíkursókn · Saurbæjarsókn · Hrafnseyrarsókn · Hólssókn · Hólmavíkursókn · Kaldrananessókn · Gufudals- og Reykhólasókn · Kollafjarðarnessókn · Staðarsókn · Stóra-Laugardalssókn · Unaðsdalssókn · Kirkjubólssókn · Staðarhólssókn · Mýrasókn · Nauteyrarsókn · Núpssókn · Patreksfjarðarsókn · Óspakseyrarsókn · Árnessókn · Hagasókn · Bíldudalssókn · Vatnsfjarðarsókn · Garpsdalssókn · Flateyrarsókn · Flateyjarsókn · Ögursókn · Sæbólssókn · Breiðuvíkursókn · Melgraseyrarsókn · Brjánslækjarsókn · Holtssókn · Drangsnessókn · Þingeyrarsókn

Húnavatns- og Skagafjarðarprófastsdæmi

Breiðabólstaðarsókn · Blönduóssókn · Staðarbakkasókn · Staðarsókn · Prestsbakkasókn · Þingeyrasókn · Melstaðarsókn · Víðidalstungusókn · Bólstaðarhlíðarsókn · Auðkúlusókn · Höskuldsstaðasókn · Hvammstangasókn · Tjarnarsókn · Undirfellssókn · Höfðasókn · Svínavatnssókn · Bergsstaðasókn · Holtastaðasókn · Hofssókn · Sauðárkrókssókn · Hólasókn · Silfrastaðasókn · Víðimýrarsókn · Hvammssókn · Hofsstaðasókn · Miklabæjarsókn · Viðvíkursókn · Fellssókn · Barðssókn · Rípursókn · Ketusókn · Hofsóssókn · Reykjasókn · Goðdalasókn · Glaumbæjarsókn · Flugumýrarsókn · Reynistaðarsókn · Hofssókn · Mælifellssókn

Eyjafjarðar- og Þingeyjarprófastsdæmi

Akureyrarsókn · Siglufjarðarsókn · Hólasókn · Möðruvallasókn · Saurbæjarsókn · Tjarnarsókn · Upsasókn · Kaupangssókn · Stærri-Árskógssókn · Urðasókn · Lögmannshlíðarsókn · Möðruvallaklausturssókn · Grundarsókn · Hríseyjarsókn · Ólafsfjarðarsókn · Miðgarðasókn · Munkaþverársókn · Vallasókn · Grenjaðarstaðarsókn · Reykjahlíðarsókn · Hálssókn · Húsavíkursókn · Svalbarðssókn · Svalbarðssókn · Þórshafnarsókn · Garðssókn · Þverársókn · Víðirhólssókn · Nessókn · Einarsstaðasókn · Snartarstaðasókn · Skútustaðasókn · Þóroddsstaðarsókn · Lundarbrekkusókn · Ljósavatnssókn · Raufarhafnarsókn · Skinnastaðarsókn · Laufáss- og Grenivíkursókn

Austurlandsprófastsdæmi

Þingmúlasókn · Sleðbrjótssókn · Vopnafjarðarsókn · Valþjófsstaðarsókn · Vallanessókn · Skeggjastaðasókn · Seyðisfjarðarsókn · Hjaltastaðasókn · Bakkagerðissókn · Möðrudalssókn · Hofssókn · Kirkjubæjarsókn · Hofteigssókn · Ássókn · Eiríksstaðasókn · Eiðasókn · Egilsstaðasókn · Berufjarðarsókn · Heydalasókn · Hofssókn · Kolfreyjustaðarsókn · Djúpavogssókn · Berunessókn · Stöðvarfjarðarsókn · Reyðarfjarðarsókn · Norðfjarðarsókn · Brekkusókn · Eskifjarðarsókn

Suðurprófastsdæmi

Víkursókn · Grafarsókn · Hafnarsókn · Hofssókn · Langholtssókn · Bjarnanessókn · Þykkvabæjarklausturssókn · Skeiðflatarsókn · Eyvindarhólasókn · Reynissókn · Stóra-Dalssókn · Ásólfsskálasókn · Brunnhólssókn · Kálfafellsstaðarsókn · Prestsbakkasókn · Breiðabólsstaðarsókn · Marteinstungusókn · Kálfholtssókn · Skarðssókn · Oddasókn · Ofanleitissókn · Hagasókn · Stórólfshvolssókn · Keldnasókn · Árbæjarsókn · Hlíðarendasókn · Krosssókn · Þykkvabæjarsókn · Akureyjarsókn · Þingvallasókn · Selfosssókn · Þorláks- og Hjallasókn · Stóra-Núpssókn · Ólafsvallasókn · Bræðratungusókn · Strandarsókn · Stokkseyrarsókn · Kotstrandarsókn · Laugardælasókn · Miðdalssókn · Mosfellssókn · Hrepphólasókn · Skálholtssókn · Hveragerðissókn · Hraungerðissókn · Eyrarbakkasókn · Villingaholtssókn · Gaulverjabæjarsókn · Haukadalssókn · Úlfljótsvatnssókn · Hrunasókn · Torfastaðasókn