Þú finnur kirkjuna einnig á   fr yt Tw fb

Þjóðkirkjan

biðjandi boðandi þjónandi

Sóknir í stafrófsröð

Sóknum þjóðkirkjunnar raðað í stafróðsröð:

A

Akranessókn Veffang
Akrasókn
Akureyjarsókn
Akureyrarsókn Veffang
Auðkúlusókn

Á

Álftanessókn
Álftártungusókn
Árbæjarsókn (Fellsmúlaprk.)
Árbæjarsókn (Árbæjarprk.) Veffang
Árnessókn
Ásólfsskálasókn
Ássókn (Ásprk.) Veffang
Ássókn (Egilsstaðaprk.)
Ástjarnarsókn Veffang

B

Bakkagerðissókn
Barðssókn
Bergsstaðasókn
Berufjarðarsókn
Berunessókn
Bessastaðasókn Veffang
Bíldudalssókn
Bjarnanessókn Veffang
Bjarnarhafnarsókn
Blönduóssókn
Borgarnessókn
Borgarsókn
Bólstaðarhlíðarsókn
Brautarholtssókn
Breiðabólsstaðarsókn (Breiðabólstaðarprk.)
Breiðabólsstaðarsókn (Stykkishólmsprk.)
Breiðabólstaðarsókn
Breiðholtssókn Veffang
Breiðuvíkursókn
Brekkusókn
Brjánslækjarsókn
Brunnhólssókn Veffang
Bræðratungusókn Veffang
Búðasókn
Bústaðasókn Veffang
Bæjarsókn

D

Dagverðarnessókn
Dalvíkursókn
Digranessókn Veffang
Djúpavogssókn
Dómkirkjusókn Veffang
Drangsnessókn

E

Egilsstaðasókn
Eiðasókn
Einarsstaðasókn
Eiríksstaðasókn
Eskifjarðarsókn Veffang
Eyrarbakkasókn Veffang
Eyvindarhólasókn

F

Fáskrúðarbakkasókn
Fella- og Hólasókn Veffang
Fellssókn
Fitjasókn
Flateyjarsókn
Flateyrarsókn Veffang
Flugumýrarsókn

G

Garðasókn Veffang
Garðssókn
Garpsdalssókn
Gaulverjabæjarsókn
Gilsbakkasókn
Glaumbæjarsókn
Goðdalasókn
Grafarholtssókn Veffang
Grafarsókn
Grafarvogssókn Veffang
Grenjaðarstaðarsókn
Grensássókn Veffang
Grindavíkursókn Veffang
Grundarsókn
Gufudals- og Reykhólasókn Veffang

H

Hafnarfjarðarsókn Veffang
Hafnarsókn Veffang
Hagasókn (Fellsmúlaprk.)
Hagasókn (Patreksfjarðarprk.)
Hallgrímssókn Veffang
Haukadalssókn Veffang
Hálssókn
Háteigssókn Veffang
Helgafellsókn
Hellnasókn
Heydalasókn
Hjallasókn Veffang
Hjaltastaðasókn
Hjarðarholtssókn Veffang
Hlíðarendasókn
Hofsóssókn
Hofssókn (Djúpavogsprk.)
Hofssókn (Hofsós- og Hólaprk.)
Hofssókn (Bjarnanesprk.) Veffang
Hofssókn (Skagastrandarprk.)
Hofssókn (Hofsprk.) Veffang
Hofsstaðasókn
Hofteigssókn Veffang
Holtastaðasókn
Holtssókn Veffang
Hólasókn (Hofsós- og Hólaprk.) Veffang
Hólasókn (Laugalandsprk.)
Hólmavíkursókn
Hólssókn
Hrafnseyrarsókn
Hraungerðissókn
Hrepphólasókn
Hríseyjarsókn
Hrunasókn
Húsavíkursókn Veffang
Hvalnessókn
Hvammssókn (Sauðárkróksprk.)
Hvammssókn (Dalaprk.) Veffang
Hvammssókn (Stafholtsprk.) Veffang
Hvammstangasókn
Hvanneyrarsókn
Hveragerðissókn Veffang
Höfðasókn Veffang
Höskuldsstaðasókn

I

Ingjaldshólssókn Veffang
Innra-Hólmssókn

Í

Ísafjarðarsókn Veffang

K

Kaldrananessókn
Kaupangssókn
Kálfafellsstaðarsókn Veffang
Kálfatjarnarsókn
Kálfholtssókn
Kársnessókn Veffang
Keflavíkursókn Veffang
Keldnasókn Veffang
Ketusókn
Kirkjubólssókn Veffang
Kirkjubæjarsókn
Kirkjuvogssókn
Kolbeinsstaðasókn
Kolfreyjustaðarsókn
Kollafjarðarnessókn
Kotstrandarsókn Veffang
Krosssókn
Kvennabrekkusókn Veffang

L

Langholtssókn (Langholtsprk.) Veffang
Langholtssókn (Kirkjubæjarklaustursprk.)
Laufáss- og Grenivíkursókn
Laugardælasókn
Laugarnessókn Veffang
Lágafellssókn Veffang
Leirársókn
Lindasókn Veffang
Ljósavatnssókn
Lundarbrekkusókn
Lundarsókn
Lögmannshlíðarsókn Veffang

M

Marteinstungusókn
Melgraseyrarsókn
Melstaðarsókn
Miðdalssókn Veffang
Miðgarðasókn
Miklabæjarsókn
Mosfellssókn Veffang
Munkaþverársókn
Mýrasókn
Mælifellssókn
Möðrudalssókn
Möðruvallaklausturssókn
Möðruvallasókn

N

Narfeyrarsókn
Nauteyrarsókn
Nessókn (Grenjaðarstaðarprk.)
Nessókn (Nesprk.) Veffang
Njarðvíkursókn
Norðfjarðarsókn
Norðtungusókn Veffang
Núpssókn

O

Oddasókn Veffang
Ofanleitissókn Veffang

Ó

Ólafsfjarðarsókn Veffang
Ólafsvallasókn
Ólafsvíkursókn Veffang
Óspakseyrarsókn

P

Patreksfjarðarsókn
Prestsbakkasókn (Melstaðarprk.)
Prestsbakkasókn (Kirkjubæjarklaustursprk.)

R

Raufarhafnarsókn
Reyðarfjarðarsókn Veffang
Reykholtssókn Veffang
Reykjahlíðarsókn
Reykjasókn
Reynissókn
Reynistaðarsókn
Reynivallasókn
Rípursókn

S

Sauðárkrókssókn Veffang
Sauðlauksdalssókn
Saurbæjarsókn (Saurbæjarprk.)
Saurbæjarsókn (Laugalandsprk.)
Saurbæjarsókn (Patreksfjarðarprk.)
Selfosssókn Veffang
Seljasókn Veffang
Seltjarnarnessókn Veffang
Setbergssókn
Seyðisfjarðarsókn
Siglufjarðarsókn
Silfrastaðasókn
Síðumúlasókn
Skarðssókn (Reykhólaprk.) Veffang
Skarðssókn (Fellsmúlaprk.)
Skálholtssókn Veffang
Skeggjastaðasókn
Skeiðflatarsókn
Skinnastaðarsókn
Skútustaðasókn
Sleðbrjótssókn
Snartarstaðasókn
Snóksdalssókn
Staðarbakkasókn
Staðarfellssókn Veffang
Staðarhólssókn
Staðarhraunssókn
Staðarsókn (Holtsprk.) Veffang
Staðarsókn (Melstaðarprk.)
Staðastaðarsókn
Stafholtssókn Veffang
Stokkseyrarsókn
Stóra-Dalssókn
Stóra-Laugardalssókn
Stóra-Núpssókn Veffang
Stóra-Vatnshornssókn Veffang
Stórólfshvolssókn
Strandarsókn
Stykkishólmssókn
Stærri-Árskógssókn
Stöðvarfjarðarsókn
Súðavíkursókn
Svalbarðssókn (Laufásprk.)
Svalbarðssókn (Langanesprk.)
Svínavatnssókn
Sæbólssókn

T

Tjarnarsókn
Torfastaðasókn Veffang

U

Unaðsdalssókn
Undirfellssókn

Ú

Úlfljótsvatnssókn Veffang
Útskálasókn

V

Vallanessókn
Valþjófsstaðarsókn
Vatnsfjarðarsókn
Viðvíkursókn
Villingaholtssókn
Víðidalstungusókn
Víðimýrarsókn
Víðirhólssókn
Víðistaðasókn Veffang
Víkursókn
Vopnafjarðarsókn Veffang

Y

Ytri-Njarðvíkursókn Veffang

Þ

Þingeyrarsókn
Þingeyrasókn Veffang
Þingmúlasókn
Þingvallasókn Veffang
Þorláks- og Hjallasókn Veffang
Þóroddsstaðarsókn
Þórshafnarsókn
Þverársókn
Þykkvabæjarklausturssókn
Þykkvabæjarsókn Veffang

Ö

Ögursókn