Þú finnur kirkjuna einnig á   fr yt Tw fb

Þjóðkirkjan

biðjandi boðandi þjónandi

Fræðsla

Ljósmynd: Sigurður Árni Þórðarson

Í hverri sókn landsins er boðið upp á fræðslu um kristna trú og líf frá vöggu til grafar. Þetta er skylda hverrar sóknar sem getur átt samstarf við aðrar starfseiningar innan kirkjunnar um einstaka þætti. Áhersla er lögð á að fræðslan sé heildstæð og nái til fólks á öllum æviskeiðum. Fræðslunni er skipt upp í fimm meginsvið:

  1. Foreldrastarf
  2. Barnastarf
  3. Fermingarstarf
  4. Unglingastarf
  5. Fræðslu fullorðinna

Frumskylda kristins samfélags er að kenna þeim sem skírð eru að þekkja Guð, elska hann og tilbiðja og að elska náungann eins og sjálfan sig. Fræðsla kirkjunnar hefur það að markmiði að styrkja hvert og eitt okkar til þess að öðlast dýpri skilning á kristinni trú og þroskast sem manneskjur.

Fræðsla þjóðkirkjunnar leitast við að þjóna þessu meginmarkmiði. Sú fræðsla fer fram á heimilum, í sóknum, prestaköllum, innan prófastsdæma og á vegum stofnana kirkjunnar. Það er fyrst og fremst á ábyrgð heimilisins að annast þessa uppfræðslu. Þar sem heimilið og fjölskyldan er hluti hinnar kristnu kirkju axlar söfnuðurinn og kirkjan öll þessa skyldu með heimilinu.

Þjóðkirkjan hefur jafnframt það hlutverk að bjóða upp á fræðslu um kristna trú, einnig fyrir þau sem ekki eru skírð, tilheyra ekki þjóðkirkjunni eða aðhyllast önnur trúarbrögð.

Grundvöllur fræðslustarfs þjóðkirkjunnar er skírnarfræðslan sem hefur það að markmiði að styrkja og fræða hin skírðu á ólíkum æviskeiðum og í margvíslegum verkefnum. Til að ná betur utan um það er því skipt niður eftir aldurskeiði mannsins og um leið lögð áhersla á þau viðfangsefni lífsins sem þá blasa við hjá hinum skírða einstaklingi.