Þú finnur kirkjuna einnig á   fr yt Tw fb

Þjóðkirkjan

biðjandi boðandi þjónandi

Skráning í þjóðkirkjuna

Aðild að þjóðkirkjunni er staðfest með skráningu í þjóðskrá:

Smella á Trú-lífsskoðunarfélag 15 ára og yngri.

Þjóðkirkjan skiptist í 257 sóknir um land allt sem hafa innan sinna raða tæplega 70% íbúa landsins.

Í lögum um sóknargjöld o.fl. frá 1987 nr. 91 29. desember segir m.a. í 1. grein “Þjóðkirkjusöfnuðir og skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög samkvæmt lögum um skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög skulu eiga ákveðna hlutdeild í tekjuskatti álögðum samkvæmt ákvæðum laga um tekjuskatt”. 

Í 2. grein sömu laga segir m.a. “Ríkissjóður skal skila 15. hvers mánaðar, af óskiptum tekjuskatti, fjárhæð er rennur til þjóðkirkjusafnaða og skráðra trúfélaga [og lífsskoðunarfélaga]. Fjárhæð þessi reiknast þannig að fyrir hvern einstakling, sem er 16 ára og eldri í lok næstliðins árs á undan gjaldári, greiðist ákveðin upphæð.  Upphæðin er ákveðin árlega við afgreiðslu fjárlaga ríkisins.

Sóknargjöld þjóðkirkjufólks greiðast hins vegar beint til heimasóknar viðkomandi einstaklings og standa undir rekstri og viðhaldi kirkjuhússins og margháttaðri safnaðarstarfsemi. Með aðild að þjóðkirkjunni er stutt við eina styrkustu kjölfestu íslensks þjóðfélags og menningar. Þar munar um hvern og einn.

Ef þú ert óviss um það hvort þú ert skráð(ur) í þjóðkirkjuna geturðu haft samband við Þjóðskrá Íslands eða sóknarprestinn.