Þú finnur kirkjuna einnig á   fr yt Tw fb

Þjóðkirkjan

biðjandi boðandi þjónandi

Stefna í málefnum fatlaðra í kirkjunni

Grundvöllur

Þjóðkirkjan byggir á fagnaðarerindi Jesú Krists sem býður alla velkomna í samfélag trúar, vonar og kærleika óháð atgervi þeirra eða aðstæðum. Í Kristi er „hvorki Gyðingur né annarrar þjóðar maður, þræll né frjáls maður, karl né kona. Þið eruð öll eitt í Kristi Jesú.” (Gal. 3:28). Eins er í Kristi hvorki fatlaðir né fólk sem enn nýtur fullrar orku og krafta til líkama og sálar. Allir eru eitt í Kristi Jesú. Allir eru jafnir fyrir augum Guðs og njóta virðingar sem börn hans og limir á líkama Krists.

Markmið

Þjóðkirkjan leggur til grundvallar starfsemi sinni þann kristna mannskilning sem felur í sér virðingu fyrir því að fjölbreytni mannlífsins sé eðlilegt ástand sem beri að standa vörð um.

Þjóðkirkjan starfar í ljósi þess að allir eru kallaðir til þátttöku í lífi og samfélagi og ber reisn, virðing og viðurkenning og lætur það móta viðhorf hins kristna safnaðar til þess fólks sem lifir við fötlun. Þjóðkirkjan metur mikilvægi þess sem virkir þátttakendur hins kristna safnaðar en ekki aðeins sem þiggjendur.

Þjóðkirkjan telur það vera hluta af ábyrgð sinni að veita andlega og trúarlega þjónustu fötluðum, aðstandendum þeirra og þeim sem starfa að málefnum fatlaðra.
Þjóðkirkjan sér til þess að sérstaða fatlaðra sé virt og mætir þörfum þeirra hvað varðar kirkjulega þjónustu og aðgengi að athöfnum kirkjunnar og möguleika þeirra til virkrar þátttöku.

Þjóðkirkjan leitast við að hafa áhrif á menningu, og afstöðu samfélags og stjórnvalda til andlegrar, félagslegrar og líkamlegrar velferðar þess.

Þjóðkirkjan styður á vettvangi sínum þau sem eiga íslenskt táknmál að móðurmáli og börn þeirra, með því að hafa í þjónustu sinni prest heyrnarlausra og styðja kirkjustarf þeirra.

Þjóðkirkjan hefur prest fatlaðra sem auk sérþjónustu við fatlaða er biskupi Íslands, prestum, djáknum og söfnuðum þjóðkirkjunnar til ráðgjafar um málefni fatlaðra.

Leiðir

 1. Leitast verður við á vettvangi þjóðkirkjunnar, í söfnuðum hennar og stofnunum, að vinna að því að viðhorf til fatlaðra mótist af hinum kristna mannskilningi með því að:
  1. að efla þekkingu á mannréttindum fatlaðra, styrkleika þeirra og sérstöðu í samfélaginu.
  2. vinna gegn fordómum með fræðslu og með virkri þátttöku fatlaðra í starfi safnaðanna.
  3. að leita leiða til að auðvelda fötluðum þátttöku, svo viðhorf þeirra og náðargáfur auðgi samfélag safnaðarins
 2. Unnið verði að því að fatlaðir njóti aðgengis að kirkjum, helgiathöfnum og kirkjustarfi og geti tekið virkan þátt með því að:
  1. aðgengi hreyfihamlaðra að kirkjum og safnaðarheimilum sé tryggt og nauðsynleg aðstaða fyrir hendi
  2. tækjabúnaður og hjálpargögn séu til staðar og aðgengileg
  3. túlkaþjónusta sé í boði
 3. Unnið verði að bættri stöðu fatlaðs fólks í íslensku samfélagi með því að
  1. taka þátt í samstarfi, umræðu og fræðslu um manngildi, samfélagslega stöðu, mannréttindi og aðstæður fatlaðra
  2. styðja fatlaða og fjölskyldur þeirra til sjálfstæðis og þátttöku í samfélaginu.
  3. veita stuðning þeim sem starfa að málum fatlaðra

Aðgerðir

Fræðsla um málefni fatlaðra verði á dagskrá kirkjunnar fyrir presta og aðra starfsmenn kirkjunnar á ábyrgð biskups Íslands. Leitað verði til fatlaðra og aðstandenda þeirra, sem vilja miðla af eigin reynslu.

Fræðsluefni, sálmar, bænir og ritningartextar verði tiltækir fyrir hina ýmsu hópa fatlaðra, svo sem sálmar á táknmáli, hljóðbækur svo og myndefni á vef kirkjunnar.

Leitað verði samstarfs og liðsinnis hagsmunasamtaka fatlaðra um bætta þjónustu við fatlaða, svo sem varðandi aðgengi að kirkjum, tækjabúnaði og öðru því sem snýr að því að fatlaðir getir tekið þátt í kirkjustarfinu.

Prestur fatlaðra er tengiliður við samtök fatlaðra og aðra hagsmunaaðila.