Biskupsstofa

 

Biskupsstofa

Móttakan er opin:

Mánudaga til fimmtudaga frá kl. 9:30-12:00 og 13:00-15:00.

Föstudaga frá kl. 09:30-12:00.

Biskupsstofa er starfrækt af biskupi Íslands í því skyni að rækja þjónustuskyldur biskupsembættisins og eftirlitshlutverk. Hlutverk Biskupsstofu í því sambandi er umfram allt að hvetja og styðja, söfnuði, presta og aðrar stofnanir kirkjunnar til að sækja fram í starfi og þjónustu. Biskupsstofa sinnir m.a. í því skyni fræðslumálum, málefnum er varða kærleiksþjónustu, guðfræði og þjóðmál, kirkjutónlist og helgihald, upplýsingamál og samkirkjutengsl. Biskupsstofa annast almennt fyrirsvar vegna Þjóðkirkjunnar og sameiginlegra mála hennar, samskipti og samstarf við hinar ýmsu stofnanir svo og erlend samskipti. Biskupsstofa gegnir margháttuðu hlutverki við stjórnun og reikningshald kirkjunnar, og veitir sóknum, sjóðum og stofnunum kirkjunnar ýmsa þjónustu í því sambandi. Auk þess annast Biskupsstofa starfsmannahald, þ.m.t. vegna presta þjóðkirkjunnar og margvíslega stjórnsýslu. Kirkjuþing og kirkjuráð hafa aðsetur á Biskupsstofu og njóta þjónustu á grundvelli gagnkvæmra þjónustusamninga.

Framtíðarsýn

Þjóðkirkjan vill þróa starfshætti og vinnubrögð á vettvangi safnaða sinna og stofnana sem geri henni kleift að sækja fram með fagnaðarerindið og smíða brýr milli fólks og menningarheima í fjölþættu samfélagi nútímans. Biskupsstofa vill örva rannsóknir á kirkju, trú og lífsskoðunum í samtímanum, stöðu og hlutverki kirkjunnar, og stuðla að þróun kirkjustarfs og þjónustu. Minna þarf á og efla fræðslu um skuldbindingar þjóðkirkjunnar varðandi mannréttindi og jafnan rétt karla og kvenna.