Embætti og nefndir

Forseti og varaforsetar

Drífa Hjartardóttir er forseti kirkjuþings.

Forseti kirkjuþings er kjörinn til fjögurra ára úr röðum leikmanna á fyrsta fundi nýkjörins kirkjuþings. Varaforsetar kirkjuþings eru kosnir til eins árs í senn og koma þeir einnig úr röðum leikmanna.

Anna Guðrún Sigurvinsdóttir  er fyrsti varaforseti, og Guðlaugur Óskarsson er annar varaforseti kirkjuþings.


Forseti og varaforsetar mynda forsætisnefnd kirkjuþings. Er hún forseta til aðstoðar við stjórn þingsins. Forsætisnefnd gerir tillögur um fulltrúa til þeirra trúnaðarstarfa sem kosið skal til á kirkjuþingi.

Kosnir eru tveir skrifarar úr hópi kirkjuþingsmanna.

Fastar þingnefndir
Fastar þingnefndir kirkjuþings eru kjörnar í upphafi hvers kirkjuþings og gildir kosningin uns kosið hefur verið til nefndanna að nýju á næsta kirkjuþingi á eftir. Formenn þeirra skulu kosnir á þingfundi. Kjörbréfanefnd starfar þó út kjörtímabilið.
Fastar þingnefndir kirkjuþings eru:

Kjörbréfanefnd kirkjuþings

Hún er kosin við upphaf nýkjörins kirkjuþings. Nefndin rannsakar kjörbréf, kosningu þingmanna og kjörgengi.

Anný Ingimarsdóttir
Arna Grétarsdóttir
Hermann Ragnar Jónsson
Hreiðar Örn Zoëga Stefánsson
Steindór R. Haraldsson formaður

Allsherjarnefnd

Allsherjarnefnd kirkjuþings, skipuð 10 kirkjuþingsmönnum. Allsherjarnefnd fær skýrslu kirkjuráðs til umfjöllunar svo og öll önnur þingmál, sem falla utan verksviðs hinna nefndanna.

Anný Ingimarsdóttir
Árný Herbertsdóttir
Guðlaugur Óskarsson varaformaður
Guðrún Karls Helgudóttir, formaður
Guðbjörg Arnardóttir
Kolbrún Baldursdóttir
Ólöf Margrét Snorradóttir
Margrét Eggertsdóttir

Fjárhagsnefnd

Fjárhagsnefnd kirkjuþings, skipuð 9 kirkjuþingsmönnum. Nefndin skal fá til umsagnar fjárhagsáætlun þjóðkirkjunnar og yfirlit reikninga kirkjulegra embætta, stofnana og sjóði kirkjunnar sem séu endurskoðaðir svo og önnur mál fjárhagslegs eðlis sem fram eru borin á þinginu.

Einar Már Sigurðarson
Gísli Gunnarsson
Gísli Jónasson, formaður
Gunnlaugur Garðarsson
Hermann Ragnar Jónsson
Hreinn Hákonarson
Svana Helen Björnsdóttir varaformaður
Þorkell Heiðarsson

Löggjafarnefnd

Löggjafarnefnd Kirkjuþings, skipuð 9 kirkjuþingsmönnum. Nefndin skal fjalla um öll þau mál sem fram eru borin á þinginu og varða löggjöf og starfsreglur.

Anna Guðrún Sigurvinsdóttir
Steindór R. Haraldsson, formaður
Stefán Magnússon
Arna Grétarsdóttir varaformaður
Bryndís Malla Elídóttir
Axel Árnason Njarðvík
Hreiðar Örn Zoëga Stefánsson
Hildur Inga Rúnarsdóttir
Skúli S. Ólafsson

Forseti kirkjuþings getur kallað saman fastar þingnefndir milli kirkjuþinga ef brýna nauðsyn ber til.

Kirkjuþing getur kosið nefndir til að fjalla um einstök mál.