tolvubref

Fyrirvari tölvupósts

Vinsamlegast athugið að þessi tölvupóstur og viðhengi hans eru eingöngu ætluð þeim sem sendingin er stíluð á og gæti innihaldið upplýsingar sem eru trúnaðarmál. Hafir þú fyrir tilviljun, mistök eða án sérstakrar heimildar tekið við tölvupósti þessum og viðhengjum hans ber þér skv. 9. mgr. 47. gr. laga um fjarskipti nr. 81/2003, að gæta fyllsta trúnaðar, hvorki lesa efni tölvupóstsins, skrá upplýsingar úr honum né notfæra þér þær á nokkurn hátt og tilkynna okkur samstundis um að tölvupósturinn hafi ranglega borist þér. Vinsamlegast eyðið tölvupóstinum að því loknu. Vakin er athygli á því að brot gegn þessu getur varðað skaðabóta- og refsiábyrgð skv. 74.gr. framangreindra laga.

E-mail disclaimer

Please note that this e-mail and its attachments are only intended for the person or entity to which it is addressed and may contain information that is confidential and privileged. If you have by coincidence or mistake or without specific authorization received this e-mail and its attachments we request that you notify us immediately that you have received them in error, uphold strict confidentiality and neither read, copy, nor otherwise make use of their content in any way. Please delete the message after notifying the sender.