Kosningar á kirkjuþingi

16. september 2020

Kosningar á kirkjuþingi

Fundur fjárhagsnefndar kirkjuþings með kjaranefnd kirkjunnar í gær - frá vinstri: Hermann Ragnar Jónsson, Kjartan Sigurjónsson, Þuríður Björg Wiium Árnadóttir, Gísli Gunnarsson, Einar Karl Haraldsson, Anna Mjöll Karlsdóttir, Ragnhildur Benediktsdóttir, skrifstofustjóri kirkjuþings, Guðrún Zoëga, formaður kjaranefndar, Drífa Hjartardóttir, forseti kirkjuþings, Gísli Jónasson, formaður fjárhagsnefndar, Svana Helen Björnsdóttir

Margar nefndir starfa á vegum kirkjunnar og á kirkjuþingi er kosið í nokkrar þeirra. Sumar þessara nefnda koma sjaldan saman eðli máls samkvæmt en aðrar oftar. Þá starfa margar nefndir tímabundið og vinna að tilteknum málum og ljúka svo störfum. Aðrar starfa lengur og eru til taks þegar fjalla þarf um ákveðin mál.

Forsætisnefnd kirkjuþings tilnefndi í gær eftirfarandi einstaklinga í nefndir á vegum kirkjuþings og var það samþykkt.

Í þingsköpum kirkjuþings segir:

Forsætisnefnd gerir tillögur um fulltrúa til þeirra trúnaðarstarfa sem kosið skal til á kirkjuþingi. Nefndin skal leggja tillögur sínar fram með hæfilegum fyrirvara og gæta þess að tilnefndur fulltrúi sé tilbúinn til að taka starfann að sér.
Breytingartillögur við tillögur forsætisnefndar skulu hafa borist nefndinni eigi síðar en sólarhring eftir framlagningu þeirra. Þetta á þó ekki við um kjör til fastanefnda þingsins, sbr. 1. mgr. 11. gr.“ (Úr 8du grein).

1. Kjörstjórn þjóðkirkjunnar.

Kirkjuráð skipar kjörstjórn þjóðkirkjunnar.

Í kjörstjórn eru þrír menn og þrír til vara.

Kirkjuþing kýs tvo kjörstjórnarmenn og tvo varamenn þeirra í þeirri röð sem þeir taka sæti aðalmanns. Kosning til kjörstjórnar fer fram á þriðja reglulega kirkjuþingi eftir síðasta kjör til kirkjuþings.

Biskup Íslands tilnefnir formann og varamann hans og skal hann kunngera það á sama kirkjuþingi, en áður en þingið kýs til kjörstjórnar.

Kjörstjórn - kosnir af kirkjuþingi:

Aðalmenn:
Sr. Anna Sigríður Pálsdóttir
Andri Árnason, lögmaður

Varamenn:
Anna Guðmunda Ingvarsdóttir, lögfræðingur
Sr. Vigfús Ingvar Ingvarsson

2. Yfirkjörstjórn þjóðkirkjunnar.

Kirkjuráð skipar yfirkjörstjórn þjóðkirkjunnar. Í yfirkjörstjórn eru þrír menn og þrír til vara. Kirkjuþing kýs yfirkjörstjórn þjóðkirkjunnar á þriðja reglulega kirkjuþingi eftir síðasta kjör til kirkjuþings. Formaður skal kosinn sérstaklega og vera löglærður sem og varamaður hans.

Aðalmenn:
Sólveig Pétursdóttir, fyrrv. ráðherra, formaður
Sr. Magnús B. Björnsson
Guðmundur Einarsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri

Varamenn:
Egill Heiðar Gíslason, ráðgjafi
Ragnhildur Benediktsdóttir, lögfræðingur
Droplaug Guðnadóttir, framkvæmdastjóri

3. Matsnefnd um hæfni til prestsembættis.

Biskup Íslands skipar þriggja manna matsnefnd til að meta hæfni umsækjenda um laus prestsembætti. Biskup tilnefnir einn fulltrúa. Biskup skipar formann úr hópi nefndarmanna. Kirkjuþing tilnefnir tvo fulltrúa og tvo til vara til eins árs í senn.

Kosnir af kirkjuþingi:

Aðalmenn:
Anna Mjöll Karlsdóttir, lögfræðingur
Jóhannes Pálmason, lögfræðingur

Varamenn:
Arnfríður Einarsdóttir, dómari,
Kristján Guðmundsson, formaður sóknarnefndar í Ássókn, Reykjavík

Tilnefningar forsætisnefndar í nefndir vegna mála á kirkjuþingi 2020-2021

Kjaranefnd kirkjunnar (5. mál)

Kjaranefnd kirkjunnar er skipuð þremur aðalmönnum og þremur til vara, sem kosnir eru til fjögurra ára í senn. Kirkjuþing ákveður hver skuli vera formaður kjaranefndarinnar, auk þess sem kosinn skal varaformaður.

Aðalmenn:
Guðrún Zoëga, verkfræðingur, formaður
Anna Mjöll Karlsdóttir, lögfræðingur
Einar Karl Haraldsson, ráðgjafi

Varamenn.
Inga Rún Ólafsdóttir, forstöðumaður kjarasviðs Samb. ísl. sveitarf., varaformaður Guðmundur Einarsson, fyrrv, framkvæmdastjóri
Gunnar Þór Ágeirsson, endurskoðandi

Úthlutunarnefnd (6. mál)

Kirkjuþing kýs nefnd til fjögurra ára sem úthlutar styrkjum skv. 2. mgr. 5. gr. Kjósa skal þrjá aðalmenn og þrjá varamenn, sem taka sæti í þeirri röð sem þeir eru kosnir til. Kirkjuþing ákveður hver er formaður nefndarinnar og varaformaður.

Aðalmenn:
Sr. Gísli Jónasson, prófastur
Valgerður Sverrisdóttir, fyrrv. ráðherra
Guðmundur Jóhann Jónsson, forstjóri

Varamenn.
Sr. Þuríður Björg Wiium Árnadóttir
Guðrún Hafsteinsdóttir, framkvæmdastjóri
Jón Sigurðsson, fyrrv. ráðherra 


Nefnd um kosningareglur (27. mál)

Kirkjuþing 2020-2021 ályktar að kjósa þriggja manna nefnd til að endurskoða starfsreglur um kjör til kirkjuþings og starfsreglur um kosningu biskups Íslands og vígslubiskupa og semja tillögur að nýjum starfsreglum.

Starfshópur-kirkjuþingsfulltrúar:
Margrét Eggertsdóttir
Bryndís Malla Elídóttir
Einar Már Sigurðarson

Nefnd um fasteignir (33. mál)

Kirkjuþing 2020 samþykkir að skipa starfshóp þriggja fulltrúa til að fara yfir stöðu fasteigna þjóðkirkjunnar og gera tillögur um nánari útfærslu fasteignastefnu hennar og þá sérstaklega hvað varðar 1. og 2. grein.

Starfshópur:
Stefán Magnússon, bóndi
Sr. Þuríður Björg Wiium Árnadóttir
Sr. Gísli Gunnarsson

Fastanefndir kirkjuþings eru fjórar:

Allsherjarnefnd:

Guðrún Karls Helgudóttir, formaður
Anný Ingimarsdóttir
Árný Herbertsdóttir
Guðbjörg Arnardóttir
Guðlaugur Óskarsson
Guðmundur Þór Guðmundsson
Kolbrún Baldursdóttir
Margrét Eggertsdóttir
Ólöf Margrét Snorradóttir

Fjárhagsnefnd:

Gísli Jónasson, formaður
Einar Már Sigurðarson
Gísli Gunnarsson
Hermann Ragnar Jónsson
Hreinn Hákonarson
Kjartan Sigurjónsson
Svana Helen Björnsdóttir, varaformaður
Þuríður Björg Wiium Árnadóttir

Löggjafarnefnd:

Steindór R. Haraldsson, formaður
Anna Guðrún Sigurvinsdóttir
Arna Grétarsdóttir
Axel Árnason Njarðvík
Bryndís Malla Elídóttir
Hildur Inga Rúnarsdóttir
Hreiðar Örn Zoëga Stefánsson
Skúli S. Ólafsson
Stefán Magnússon

Kjörbréfanefnd

Anný Ingimarsdóttir
Arna Grétarsdóttir
Hreiðar Örn Zoëga Stefánsson
Steindór R. Haraldsson
Hermann Ragnar Jónsson

hsh

  • Leikmenn

  • Prestar og djáknar

  • Samfélag

  • Samstarf

  • Skipulag

  • Þing

  • Frétt

Prestar og lesarar sem komu að þjónustunni

Bænavikan

16. jan. 2021
...útvarpsmessa frá Grensáskirkju
Sr. Paneeraq Siegstad Munk, biskup í Grænlandsstifti

Kórónan í vestri

14. jan. 2021
...kynjaskipting jöfn
Ein mynda Helga Þorgils af fjórtán á sýningunni - skjáskot

Sýning sem leynir á sér

13. jan. 2021
...listamaður í nær hálfa öld