Skráning í kirkjuna

Skráning í þjóðkirkjuna fer fram á vef Þjóðskrár, hlekkir neðar á síðunni.

Veldu skráningu sem hentar þér

Þjóðkirkjan Íslenska þjóðkirkjan

Aðild að þjóðkirkjunni er staðfest með skráningu í þjóðskrá

Íslenska þjóðkirkjan er sjálfstætt trúfélag á evangelísk-lúterskum grunni. Þjóðkirkjan byggir á játningum frumkirkjunnar og játar postullega trú heilagrar, almennrar kirkju innan evangelísk-lúterskrar hefðar í ljósi Ágsborgarjátningarinnar frá 1530.

Í lögum um sóknargjöld o.fl. frá 1987 nr. 91 29. desember segir m.a. í 1. grein “Þjóðkirkjusöfnuðir og skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög samkvæmt lögum um skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög skulu eiga ákveðna hlutdeild í tekjuskatti álögðum samkvæmt ákvæðum laga um tekjuskatt”.

Í 2. grein sömu laga segir m.a. “Ríkissjóður skal skila 15. hvers mánaðar, af óskiptum tekjuskatti, fjárhæð er rennur til þjóðkirkjusafnaða og skráðra trúfélaga [og lífsskoðunarfélaga]. Fjárhæð þessi reiknast þannig að fyrir hvern einstakling, sem er 16 ára og eldri í lok næstliðins árs á undan gjaldári, greiðist ákveðin upphæð.

Upphæðin er ákveðin árlega við afgreiðslu fjárlaga ríkisins.

Sóknargjöld þjóðkirkjufólks greiðast hins vegar beint til heimasóknar viðkomandi einstaklings og standa undir rekstri og viðhaldi kirkjuhússins og margháttaðri safnaðarstarfsemi. Með aðild að þjóðkirkjunni er stutt við eina styrkustu kjölfestu íslensks þjóðfélags og menningar. Þar munar um hvern og einn.

Ef þú ert óviss um það hvort þú ert skráð(ur) í þjóðkirkjuna geturðu haft samband við Þjóðskrá Íslands eða sóknarprestinn.