Málaskrá 2020

Leit í málaskrá

01. mál 2020 Skýrsla kirkjuráðs
02. mál 2020 Skýrsla um fjármál kirkjunnar
03. mál 2020 Tillaga til þingályktunar um þjóðkirkjulög
04. mál 2020 Tillaga til þingsályktunar um samskipta- og siðareglur þjóðkirkjunnar
05. mál 2020 Tillaga að starfsreglum um kjaranefnd þjóðkirkjunnar
06. mál 2020 Tillaga að starfsreglum um fjármál þjóðkirkjunnar
07. mál 2020 Tillaga að starfsreglum um starfskostnað vegna prestsþjónustu og prófastsstarfa
08. mál 2020 Tillaga til þingsályktunar um gjaldskrá um greiðslur fyrir prestsþjónustu
09. mál 2020 Tillaga að starfsreglum um breyting á ýmsum starfsreglum kirkjuþings skv. heimildum í lögum um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar (bandormur)
10. mál 2020 Tillaga að starfsreglum um breyting á starfsreglum um skipulag kirkjunnar í héraði nr. 1026/2007 (Hvanneyri/Reykholt)
11. mál 2020 Tillaga að starfsreglum um breyting á starfsreglum um skipulag kirkjunnar í héraði nr. 1026/2007, með síðari breytingum. (Sóknarmörk)
12. mál 2020 Tillaga að starfsreglum um breyting á starfsreglum um þingsköp kirkjuþings
13. mál 2020 Tillaga til þingsályktunar um kaup og sölu fasteigna
14. mál 2020 Tillaga að starfsreglum um breyting á starfsreglum um prestssetur og aðrar fasteignir kirkjunnar nr. 950/2009, með síðari breytingum
15. mál 2020 Tillaga til þingsályktunar um breytingu á fasteignastefnu þjóðkirkjunnar.
16. mál 2020 Tillaga til þingsályktunar um skipun starfshóps til að vinna að mótun heildstæðrar eignastefnu þjóðkirkjunnar
17. mál 2020 Tillaga að starfsreglum um ráðningu í prestsstörf
18. mál 2020 Tillaga að starfsreglum um héraðsfundi og héraðsnefndir
19. mál 2020 Tillaga að starfsreglum um breyting á starfsreglum um val og veitingu prestsembætta nr. 144/2016, með síðari breytingum
20. mál 2020 Tillaga að starfsreglum um breyting á starfsreglum um presta nr. 110/2011, með síðari breytingum
21. mál 2020 Tillaga að starfsreglum um breyting á starfsreglum um prestssetur og aðrar fasteignir þjóðkirkjunnar nr. 950/2009, með síðari breytingum
22. mál 2020 Tillaga að starfsreglum um Skálholtsstað
23. mál 2020 Tillaga til þingsályktunar um verkáætlun vegna umhirðu jarða þjóðkirkjunnar
24. mál 2020 Tillaga starfsreglum um br. á strgl. um sóknarnefndir
25 mál 2020 Tillaga til þingsályktunar um mótun stefnu þjóðkirkjunnar í málum fólks á flótta og umsækjenda um alþjóðlega vernd
26. mál 2020 Tillaga til þingsályktunar brottvísanir flóttafólks sem hefur fengið alþjóðlega vernd í öðru ríki.
27 mál 2020 Tillaga til þingsályktunar um að skipa nefnd til að endurskoða starfsreglur um kjör til kirkjuþings nr. 1075/2017, með síðari breytingum, og starfsreglur um kosningu biskups Íslands og vígslubiskupa nr. 333/2017.
28. mál 2020 Tillaga til þingsályktunar um heimasíðu og aðra miðla
29. mál 2020 Tillaga til þingsályktunar um hugverkaskráningu
30. mál 2020 Tillaga til þingsályktunar um skráningu lausamuna
31. mál 2020 Tillaga til þingsályktunar um Fréttabréf biskupsstofu og Víðförla, fréttablað kirkjunnar
32. mál 2020 Tillaga til þingsályktunar um greiðslur útfarakostnaðar
33. mál 2020 Tillaga til þingsályktunar um skipan starfshóps til mótunar stefnu varðandi nánari útfærslu á fasteignastefnu þjóðkirkjunnar
34. mál 2020 Tillaga að starfsreglum um starfskostnað vegna prestsþjónustu og prófastsstarfa
35. mál 2020 Tillaga að starfsreglum um breyting á starfsreglum um val og veitingu prestsembætta nr. 144/2016
36. mál. Till. t. þál. um brottfall laga og réttarreglna
37. mál. Till. að strgl. um br. á strgl. um skipul k í héraði (Reykholt)
38. mál - Till. að strgl. um br. á strgl um einelti og kynf. áreitni
39. mál - Till. að strgl. um br. á strgl. um prófasta
40. mál. Till. að strgl. um br. á strgl. um prestssetur og aðrar fasteignir
41. mál Till. t. þál. um ársreikninga kirkjumálasj. og Þjóðk.Bisk
42. mál. Till. t. þál. um skipun starfskostn.nefndar kirkjuþ. v prests og próf.þj
43. mál Till. að strgl. um br. á strgl. um val og veitingu prestsemb
44. mál. Till. að strgl. um br. á strgl. um þingsköp kirkjuþings
45. mál 2020-2021 Till. að strgl. um br. á strgl. um starfskostn. v prestsþj. og próf.starfa
46. mál 2020-2021. Till. t. þál um frekari stefnumótun þjóðkirkjunnar
47. mál 2020-2021 Till. t. þál. um br. á heiti Fjölskylduþjónustu kirkjunnar
48. mál. Till. að strgl. um br. á strgl. um Fjölskylduþjónustu kirkjunnar
49. mál 2020-2021 Till. t. þál. um innra eftirlit og áhættugreiningu