Hippókrates, loftslagsváin og ölmusa sköpunarinnar

Hippókrates, loftslagsváin og ölmusa sköpunarinnar

Þær ógnir, sem steðja að sköpuninni, krefjast þess í raun að allur heimurinn sé samtaka um að leita allra leiða til að hætta öllum útblæstri gróðurhúsalofttegunda og umbreyta menningu okkar og hugsunarhætti í átt til sjálfbærni, þar sem efnahagur, náttúruvernd og félagsleg velferð haldast í hendur. Það mætti hugsa sér þetta þannig að öll stjórnvöld, öll fyrirtæki, allir jarðarbúar myndu breyta í samræmi við eftirfarandi grein hins upprunalega læknaeiðs sem kenndur er við Hippókrates: Ég heiti því að beita læknisaðgerðum til líknar sjúkum, eftir því sem ég hef vit á og getu til, en aldrei í því skyni að valda miska eða tjóni. Fyrsta hluta málsgreinarinnar mætti þá umorða svo úr yrði eftirfarandi eiður og markmiðsyfirlýsing: Ég heiti því að breyta þannig í hvívetna, eftir því sem ég hef vit á og getu til, að það verði náttúrunni og samfélagi manna til gagns en aldrei í því skyni að valda miska eða tjóni. Þar með myndum við gangast við því hlutverki sem Guð ætlaði manninum að sinna skv. 1Mós 2.15: „Þá tók Drottinn Guð manninn og setti hann í aldingarðinn Eden til að yrkja hann og gæta hans.“
Mynd

Prédikun flutt í Háteigskirkju og Áskirkju

Lexía: Slm 50.14-15, 23; Pistill: 2Kor 8.1-8; Guðspjall: Matt 6.1-4

Það er dýrmætt að átta sig á því sem við sem mannkyn eigum sameiginlegt. Oft er sagt: „Við erum öll eins“ en auðvitað erum við ekki öll eins. Það þýðir þó ekki að þessi setning sé röng því eins og er svo algengt með tungumálið þá er merkingin ekki alltaf fyllilega í samræmi við orðanna hljóðan. Hér er í raun um myndhverfingu að ræða, líklegast væri réttast að flokka hana sem ofhvörf eða ýkjur, og tilgangur hennar er að leggja áherslu á það sem við eigum sameiginlegt fremur en það sem aðskilur.

Ég hef einmitt alltaf túlkað texta John Lennon við lagið Imagine sem ofhvörf; Lennon grípur til trúarlegra paradísarhugmynda og skapar heimsmynd þar sem fólk lifir aðeins fyrir daginn í dag, allir lifa saman í friði og deila öllum hlutum. Það er ekkert sem aðskilur: ekki þjóðerni, ekki trúarbrögð eða trúarhugmyndir, engar eignir, í raun fullkomlega óraunsæ, útópísk hugmynd sem er fullkomlega úr tengslum við nokkuð sem hægt er að kalla raunveruleika í hefðbundnum skilningi. Og það er skemmtilega kaldhæðnislegt, að þessi draumsýn Lennons er trúarleg frá a til ö og líkist mjög spámannlegum sýnum Gamla testamentisins um þann tíma þegar allar þjóðir sameinast undir merkjum Drottins og flykkjast til Jerúsalem. Í ljósi þessa er varla hægt að kalla það annað en hlægilegt að lagið Imagine sé orðið nokkurs konar einkennissöngur þeirra sem hatast við kirkjuna og trúarbrögð yfirleitt. Enda held ég næsta ljóst að Lennon hafi í þessum texta sínum ekki verið að halda því fram að þjóðríki, trúarbrögð eða eignir væru rót hins illa í heiminum. Auðvitað vissi hann að sú mynd, sem hann brá upp, gæti aldrei orðið að veruleika, en með því að beita ofhvörfum og nefna fyrirbæri sem eru hvað mest einkennandi fyrir mannleg samfélög nær hann að leggja sérstaklega mikla áherslu á þann punkt sinn að þrátt fyrir að við séum öll sérstök með tilliti til þjóðernis, trúarbragða og efnahags, þá sé mannkyni nauðsynlegt að einblína á það sem það á sameiginlegt fremur en það sem greinir á milli ef takast á að verja velferð allra og halda friðinn – en það var einmitt inn í samhengi stríðsátaka sem hann samdi lag og texta.

Í svipuðum dúr hljóma nú raddir, æ fleiri og æ háværari, út um allan heim, ekki síst skærar og bjartar raddir, raddir ungmenna, raddir barna, í ákalli til okkar allra en fyrst og fremst þeirra sem með völdin fara, hvort sem er pólitísk eða efnahagsleg. Þetta ákall byggir einmitt á þeirri staðreynd að við erum öll á sama báti þegar kemur að framtíð jarðarinnar, sama hversu ólík samfélögin annars eru í menningarlegu tilliti. Þá erum við öll eins þegar allt kemur til alls: við þurfum öll næringu til þess að lifa, við þurfum öll húsaskjól til þess að verja okkur fyrir veðri og vindum, og við þurfum fast land undir fótum fyrir húsin okkar og frjósaman jarðveg fyrir akrana okkar og túnin; við þörfnumst stöðugleika í gangi náttúrunnar til þess að vera yfirleitt fær um að afla okkur lífsviðurværis. Öllu þessu er nú ógnað og um leið okkur sjálfum og öllum sem við elskum og öllum sem þau munu elska. Og það virðist nokkuð ljóst að ef árangur á að nást þá er grundvallarbreytinga þörf á svari hins vestræna samfélags við spurningunni: Hver er tilgangur lífsins?

Já, ég veit, þetta er stór spurning og ég ætla mér ekki þá dul að kunna við henni svar. Og eflaust spyrja sig nú margir: „Hvert er maðurinn að fara? Það er ekki hlutverk stjórnvalda eða fyrirtækja að velta fyrir sér tilvistarlegum, heimspeki-trúarlegum spurningum á við þessa.“ Slík athugasemd væri skiljanleg og ætti fullan rétt á sér en þá er því til að svara að spurningin um tilgang lífsins er ekki einvörðungu tilvistarleg spurning sem hver og einn einstaklingur út af fyrir sig veltir fyrir sér í þeirri viðleitni sinni að gefa lífi sínu merkingu; því það er enginn maður eyland, eins og enski skáldpresturinn John Donne orti réttilega. Líf einstaklingsins er alltaf sambúð með öðrum einstaklingum í breiðri merkingu og án samfélagsins sem þannig verður til þrífast einstaklingarnir ekki. Þar af leiðandi má líta svo á að hvert samfélag lifi sameiginlegu lífi. Og nú, í ljósi loftslagvárinnar, verður mannkynið allt að öðlast meðvitund um að það lifi sameiginlegu lífi ef ekki á að fara illa. Og þá má spurningin um tilgang lífsins ekki lengur vera heimspekileg tilvistarspurning sem hver og einn veltir sér upp úr í sjálfhverfu sinni og snýst í grunninn bara um eigin vellíðan, heldur verður skírskotun spurningarinnar að breytast. Í stað þess að skírskota til einstaklingsins verður hún að skírskota til – ekki bara Mannsins – heldur sköpunarinnar allrar. Við þurfum að frelsast frá sjúklegri sjálfhverfu okkar sem hampar græðginni og birtist m.a. í hugmyndum um nánast „heilagan rétt“ fólks til þess að kaupa og neyta og njóta lífsins, og kröfum um hagvöxt og arðsemi fyrirtækja í þágu gróðavonar hluthafa.  Hugmyndir um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja, sem hafa orðið æ meira áberandi síðust árin, lúta í raun að þessu, þ.e. birta þá afstöðu að sérstaklega stórum og valdamiklum fyrirtækjum, sem hafa mikil áhrif í sínum samfélögum og sum um allan heim, beri að hafa það að leiðarljósi í rekstri sínum að gera samfélagslegt gagn um leið og þau afla hluthöfum sínum arðs. Því ábyrgðin á loftslagsvánni er ekki allra, þótt að afleiðingarnar bitni á öllum. hún liggur fyrst og fremst hjá okkur, hinum vestræna iðnvædda heimi, og þess vegna verðum við að vera tilbúin til að færa nauðsynlegar fórnir, sem hljóta óhjákvæmilega að felast í minni lífsgæðum skv. mælikvarða neyslusamfélagsins.

Þær ógnir, sem steðja að sköpuninni, krefjast þess í raun að allur heimurinn sé samtaka um að leita allra leiða til að hætta öllum  útblæstri gróðurhúsalofttegunda og umbreyta menningu okkar og hugsunarhætti í átt til sjálfbærni, þar sem efnahagur, náttúruvernd og félagsleg velferð haldast í hendur.

Það mætti hugsa sér þetta þannig að öll stjórnvöld, öll fyrirtæki, allir jarðarbúar myndu breyta í samræmi við eftirfarandi grein hins upprunalega læknaeiðs sem kenndur er við Hippókrates:

Ég heiti því að beita læknisaðgerðum til líknar sjúkum, eftir því sem ég hef vit á og getu til, en aldrei í því skyni að valda miska eða tjóni.

Fyrsta hluta málsgreinarinnar mætti þá umorða svo úr yrði eftirfarandi eiður og markmiðsyfirlýsing:

Ég heiti því að breyta þannig í hvívetna, eftir því sem ég hef vit á og getu til, að það verði náttúrunni og samfélagi manna til gagns en aldrei í því skyni að valda miska eða tjóni.

Þar með myndum við gangast við því hlutverki sem Guð ætlaði manninum að sinna skv. 1Mós 2.15: „Þá tók Drottinn Guð manninn og setti hann í aldingarðinn Eden til að yrkja hann og gæta hans.“

Fyrir sitt leyti hefur ritningin þannig svarað spurningunni „Hver er tilgangur lífsins“ og – vel að merkja – sá tilgangur miðar ekki að fullnægju sjálfhverfra eiginhagsmuna.

Í ritningartextum dagsins kemur fram það viðhorf að góðverk séu í grunninn guðsþjónusta og að sú þakkarfórn sem manninum beri að færa fram fyrir Guð eigi fyrst og fremst að felast í miskunnarverkum gagnvart náunganum, sem birtist á hvað skýrastan hátt í ölmusugjöfum og aðstoð við fátæka. Upphaflegur tilgangur allrasálnamessu, sem er 2. nóvember ár hvert og við helgum þennan sunnudag, er einmitt sá að syngja messu fyrir sálum fátækra til þess að stytta tíma þeirra í hreinsunareldinum í samræmi við heimsmynd miðalda. Allrasálnamessa var því í raun hugsuð sem miskunnarverk gagnvart fátæklingum. Þess vegna var og afar viðeigandi að vatnssöfnun Hjálparstarfs kirkjunnar með hjálp fermingarbarna færi fram í liðinni viku en verkefni Hjálparstarfsins og annarra hjálparstofnana munu í auknum mæli snúa að félagslegum afleiðingum lofstlagsbreytinga á hag hinna bágstöddustu í þessum heimi. Í samhengi umhverfismála þarf því að útvíkka og yfirfæra þá hugsun, að miskunnarverk við hinn þurfandi sé hin eina sanna guðsþjónusta, yfir á sköpunina sjálfa. Því vegna hegðunar og aðgerða hins iðnvædda neyslusamfélags er sköpunin orðin fátæklingur, sjúklingur sem þarfnast aðstoðar og lækningar.

Í nútímanum er allrasálnamessa fyrst og fremst helguð minningu látinna ástvina, bæði í lútherskum kirkjum og kaþólskum. Þegar við minnumst þeirra, sem gengnir eru, með því að sækja guðsþjónustu eða annað helgihald á þessum degi erum við sem einstaklingar að tjá sorg og söknuð, en um leið þökkum við fyrir lífið, líf þeirra sem við elskum, líf okkar og lífheiminn yfir höfuð. Gott dæmi um þetta er hátíðin Dagur hinna dauðu, Día de los Muertos, sem er eins konar sambland fornrar hátíðar frumbyggja og allraheilagra- og allrasálnamessu og fer fram 1. og 2. nóvember í Mexíkó. Hún hefur fyrst og fremst þann tilgang að fagna lífinu um leið og látinna er minnst. Á þessari hátíð er vinsælt að konur klæði sig upp sem Calavera Catrina, sem er beinagrind íklædd fínustu klæðum hástéttarkvenna að evrópskum sið 19. aldar. Þessari persónu er ætlað að tjá þann skilning að undir öllum okkar manngerðu skrautklæðum séum við öll eins og þannig fær hátíðin ákveðna samfélagskrítíska vídd sem gagnrýnir hvers kyns hégóma og prjál. Þetta undirstrikar að allrasálnamessa er ekki aðeins farvegur fyrir einstaklingsbundndar tilfinningar heldur hefur einnig samfélagslega þýðingu. Og í samhengi dagsins í dag hlýtur hún að gera okkur sem samfélag meðvituð um að við erum aðeins einn hlekkur í óralangri keðju kynslóða sem hafa yrkt þessa jörð og gætt hennar. Um leið verður okkur ljós sú sláandi staðreynd að það hefur ekki tekið okkur nema átta til tíu kynslóðir, frá upphafi iðnbyltingar, að keyra heiminn fram á heljarþröm, og að það eru komandi kynslóðir sem munu bíta úr nálinni. Og við hljótum að spyrja okkur: Hvernig viljum við að komandi kynslóðir minnist okkar: fyrir aðgerðir eða aðgerðaleysi?

Dýrð sé Guði: Föður og syni og heilögum anda. Svo sem var í upphafi, er enn og verða mun um aldir alda. Amen.